Klima, miljø og natur
  • Få siden oplæst

Bekæmp din bjørneklo

Nyspirede planter af kæmpe-bjørneklo er allerede nu på vej frem. Hvis du har bjørneklo på din grund, har du pligt til at bekæmpe den. Start tidligt – så bliver det nemmere at få bugt med din bestand. Det er en god ide, at du gennemgår din bestand hver 2. til 3. uge for at få bekæmpet nye bjørneklo-planter.

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Tidsfrister 

Der gælder nogle tidsfrister for, hvornår du senest skal have bekæmpet bjørneklo: 1. maj, 1. juni, 1. juli og 15.august. Dog er det vigtig at være opmærksom på, at ingen planter må gå i blomst og sætte frø. 

Det er ikke tilladt at bruge sprøjtemidler i beskyttede eller grundvandsnære naturområder samt inden for beskyttelseszoner omkring grundvandsboringer (BNBO). 

Kommunen udfører løbende kontrol og kan udstede påbud. Den nye bekendtgørelse giver kommunen mulighed for at foretage bekæmpelse af bjørneklo på lodsejerens regning efter et påbud. 

Pas på dig selv 

Pas på ikke at komme i berøring med bjørnekloen da det kan give kraftige forbrændinger på huden. Forbrændinger opstår, når huden udsættes for en kombination af plantesaft og sollys.

Læs Miljøstyrelsens Vejledning til bekæmpelse af kæmpe bjørneklo.

Opdateret 15. april 2019

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk