Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Opmåling af offentligt vandløb

Høje-Taastrup Kommune foretager opmålinger af et offentligt vandløb i 2016 i samarbejde med Ishøj Kommune og Greve Kommune.

Opmåling af offentligt vandløb - Lille Vejle Å Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune og Greve Kommune foretager opmåling af Lille Vejle å i perioden fra juni til august 2016. 

Opmålingerne skal danne grundlag for udarbejdelse af et nyt vandløbsregulativ for vandløbet. 

I Høje-Taastrup Kommune drejer det sig om den øvre del  af vandløbet Lille Vejle å. 

Hvis du er bredejer, vil vi opfordre dig til at markere dræn- og rørudløb i vandløbet, så de kan blive målt op. Dræn- og rørudløb ses gerne markeret med en pæl, så opmåleren let kan finde dem. 

Opmålingen foretages af ekstern konsulent, som Høje-Taastrup Kommune har bemyndiget til færdsel langs vandløbet. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Teknik- og Miljøcenter via e-mail TMC@htk.dk eller på telefon 43 59 1277. 


Opdateret 12. maj 2016

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk