Bolig, byggeri og affald
  • Få siden oplæst

Affaldsordninger

Som borger i kommunen, har du mulighed for at benytte dig af kommunens affaldsordninger.

Énfamilieshuse og rækkehuse

I énfamilieshuse og rækkehuse indsamles der dagrenovation i en sæk og glas og papir fra kassetter i genbrugsstativ. Dagrenovation bliver afhentet en gang om ugen, mens kassetterne bliver tømt hver 14. dag.

Der er mulighed for at benytte storskraldsruten og haveaffaldsruten for sække, samt at bestille et haveaffaldsopgrab, hvis du kan samle nok haveaffald (minimum 2 m3).

Farligt affald kan du aflevere i vores forhandlerordning. Derudover er der muligheder for at aflevere de fleste former for affald på Genbrugsstationen.

Lejligheder

For lejligheder gælder det, at der oftest vil blive indsamlet dagrenovation i fællescontainere, der tømmes ugentlig. To gange årligt, i maj og oktober, bliver minicontainerne til dagrenovation vasket af en vaskebil.

Oftest vil der være fællescontainere til papir og glas i nærmiljøet. Mange steder er der også papcontainere. Disse bliver tømt efter behov.

For lejligheder uden en nærgenbrugsgård er der mulighed for at benytte de to ruteordninger for storskrald og haveaffald. For lejligheder med en nærgenbrugsgård bruges denne til storskrald. Det er også muligt at bestille et haveaffaldsopgrab.

Derudover er der muligheder for at aflevere de fleste former for affald på Genbrugsstationen.

Farligt affald kan afleveres i vores forhandlerordning, eller i miljøskabet hvis din lejlighed er tilknyttet en nærgenbrugsplads, der har miljøskab.

Opdateret 20. marts 2015

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk