Bolig, byggeri og affald
 • Få siden oplæst

Nærgenbrugsgård for lejligheder

Nærgenbrugsgårde er små genbrugsstationer tilknyttet et boligområde, og er kun til brug for de boliger der er tilknyttet nærgenbrugsgården.

Nogle større boligselskab har sammen med kommunen anlagt en nærgenbrugsgård. Her har beboere i boligforeningen mulighed for at aflevere storskrald og få hentet haveaffald som opgrab. Typisk vil du her kunne komme af med fraktioner som:

 • Elektronik
 • Hårde hvidevarer
 • Jern
 • Keramik
 • Madrasser
 • Småt brændbart
 • Stor brændbart

Ofte vil der være tilknyttet en ejendomsfunktionær som kan hjælpe med vejledning, om hvordan affaldet skal sorteres, og hvilket affald der tages imod.

Spørg i din boligforening om der er en genbrugsgård tilknyttet dit område, og hvordan adgangsmulighederne er. På nogle nærgenbrugsgårde er der bemandet adgang, mens der på andre er adgang med chip eller nøgle.

De boliger der ikke er tilknyttet en nærgenbrugsgård som har de overstående fraktioner, er tilmeldt storskraldsruten og haveaffaldsruten. Her vil der oftest være tale om samlet opsamling af storskrald, og derfor er det endnu mere vigtigt, at affaldet sorteres med tydelig afstand, for at det bliver taget med af storskraldsbilen.

Selvbetjening for ejendomsfunktionærer

Er du ejendomsfunktionær i et boligselskab, og har du ikke fået afhentet affald, eller skal du have bestilt et haveaffaldsopgrab, kan du bruge følgende link:

Dagrenovation 

Storskrald (f.eks. papir, pap, småt brændbart eller jern)

Haveaffald 

Ønsker du at bestille opgrab af haveaffald til boligselskabet, skal du benytte følgende link (Vær opmærksom på, at du skal vælge ”Genbrugsøer” under ordning):

Opgrab af haveaffald

Miljøskab

Nogle nærgenbrugsgårde har også et særligt miljøskab. Her kan du aflevere farligt affald som f.eks. rensevæsker, batterier og energisparepærer.

Ejendomsfunktionæren har været på et kursus for at vide hvordan dit farlige affald skal håndteres og opbevares, før det bliver afhentet og viderebehandlet.

De 8 hovedgrupper i miljøskabet er:

 • Batterier
 • Kviksølvholdigt affald
 • Gift og bekæmpelsesmidler
 • Maling og lignende
 • Olieaffald
 • Syrer
 • Klorholdigt affald
 • Andet affald

Farligt affald skal helst afleveres i original-emballagen. Beholderen skal være tæt, lukket og mærket med indholdet.

For spørgsmål i forbindelse med tømning af miljøskabet skal SMOKA kontaktes.

Opdateret 17. maj 2016

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk