Bolig, byggeri og affald
 • Få siden oplæst

Storskraldsruten

Vi kører efter en fast køreplan og henter storskrald på din vej 10 gange i løbet af 2016. Affald, som sættes ud til ruteindsamlingen, skal placeres på fortovet, og skal sorteres i affaldstyper med tydelig afstand.

Som hovedregel skal du placere dit affald på fortovet ud for din adresse, men nogle adresser kan have en lokal opsamlingsplads. Hvis dit område har en nærgenbrugsgård, er det her du skal aflevere dit storskrald. Er du i tvivl, så kontakt Borgerservice.

Vi samler storskrald ind med to biler: en komprimatorbil til forbrændingsegnet affald og en ladbil med ruminddeling til de øvrige affaldsfraktioner.

Hvad skal du gøre for at få hentet storskrald?

 • Find afhentningsdagen
  Find dit distrikt i distriktsoversigten for storskrald. Se herefter i køreplanen hvornår vi kommer til din vej.
 • Sortér dit affald
  Sortér affaldet i de forskellige affaldstyper og sæt det, så der er en tydelig afstand
 • Pak affaldet
  Noget af affaldet skal pakkes på bestemte måder. Papir og pap kan bundtes og samles med en snor. Forbrændingsegnet affald og mindre ting kan afleveres i klare sække. Der må ikke benyttes uigennemsigtige sække. Mindre ting kan også afleveres i en spand på under 40 liter mærket ”Beholder ikke storskrald”, så tømmer vi indholdet, og du får spanden tilbage. Højst 10 kg pr. enhed. Undgå skarpe og spidse genstande. Pak glasskår og skarpe genstande forsvarligt ind og fjern/buk søm i brædder/møbler.
 • Neddel og skil affaldet ad
  Hver enhed må være højst 1 x 0,5 x 0,5 m og veje højst 10 kg. Gælder dog ikke møbler og hårde hvidevarer. Hvis det er muligt, skil da affaldet ad, så forskellige materialetyper holdes hver for sig.
 • Sæt affaldet frem til vejen
  Senest kl. 6:30 på afhentningsdagen (Taastrup Hovedgade dog allerede kl. 5:30).

Store og tunge ting

F.eks. bliver hårde hvidevarer opgrabbet for at skåne skraldemanden.

Opgrabningen kræver en specialbil, og derfor lægger skraldemanden en seddel på affaldet med oplysninger om, hvornår affaldet bliver afhentet. Du kan også aflevere dit klaver til storskrald, men så skal jernrammen tages ud først, så træ og jern afleveres i to forskellige bunker.

Storskrald omfatter ikke:

 • Haveaffald
 • Dagrenovation
 • Farligt affald
 • Dæk
 • Byggeaffald
 • Erhvervsaffald 

Byggeaffald

Byggeaffald er ikke omfattet af storskraldsordningen. Vi har en tommelfingerregel, der siger, at storskrald omfatter ’det man normalt tager med sig, når man flytter’, mens byggeaffald er ’det man lader blive tilbage til de nye beboere’.

Vi har tidligere medtaget enkelte byggeaffaldsprodukter, men fra 2015 er det ikke længere muligt, og alt byggeaffald skal nu på genbrugsstationen. 

Tog vi ikke dit storskrald?

Bliver dit storskrald ikke taget med ved den normale afhentning, lægger chaufføren en seddel i din postkasse, der fortæller om årsagen til den manglende afhentning.

Er dit affald ikke blevet hentet til tiden, eller oplever du andre uregelmæssigheder i forbindelse med afhentningen af dit affald, kan du give os besked døgnet rundt under selvbetjening.

Har du spørgsmål eller lignende, kan du henvende dig til Borgerservice.

Opdateret 17. maj 2016

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk