Bolig, byggeri og veje
  • Få siden oplæst

Dagrenovation

Dagrenovation kaldes også restaffald eller køkkenaffald og er den uhygiejniske og fordærvelige del af affaldet fra den almindelige husholdning - det er alt det våde og det, der ikke kan sorteres til genanvendelse.

Parcel- og rækkehuse i kommunen har en 125 liter papirsæk eller en 240 liter container til dagrenovation. Lejligheder har en 125 liter papirsæk eller en container til dagrenovation. Al dagrenovation tømmes en gang ugentligt på en fast ugedag hele året. Du kan under selvbetjening se ugedagen, hvor du får afhentet dit affald.

Kolonihaver har kun sommerafhentning, som er i perioden fra 1. april til 31. oktober. Sommerhuse kan vælge mellem sommerafhentning og afhentning hele året.

Fyldning af sæk og container

Det er vigtigt, at papirsækken kun fyldes til den indvendige stiplede linje, mens containeren kun må fyldes så meget, at låget kan lukkes helt. Fyld kun lukkede affaldsposer i sækken eller containeren, dvs. at støvende affald også skal være emballeret.

Hvis din sæk er revnet eller går itu under afhentningen, udleverer transportøren en erstatningssæk, som du må flytte indholdet over i. Erstatningssækken afhentes den efterfølgende tømningsdag sammen med den øvrige sæk.

Affaldsstativ

Godkendte affaldsstativer kan købes gennem Borgerservice. Kombistativet har plads til både en sæk til dagrenovation og to kassetter til hhv. papir og glas. Enkeltstativet har kun plads til en sæk til dagrenovation, mens genbrugsstativet kun har plads til to kassetter. Træbeklædningen på stativerne består af ubehandlet lærketræ. Prisen for stativerne finder du under priser.

Containere lejes igennem kommunen, og lejen er inkluderet i tømningsprisen.

Placering og adgangsforhold

Stativet/containeren skal placeres efter nærmere fastsatte regler, der sikrer rimelige arbejdsforhold for skraldemanden. I regulativ for husholdningsaffald kan du læse mere om reglerne for placeringen af affaldsstativer/containere og adgangsforhold. 

Ekstrasække til dagrenovation

Hvis du en uge har mere dagrenovation end der kan være i den almindelige sæk, kan du købe en særlig ekstrasæk, hvor det overskydende affald lægges i.

Julesækken er en ekstrasæk, som uddeles hvert år op til jul. Den kan enten benyttes til ekstra affald fra julen eller som ekstrasæk i løbet af året.

Når ekstrasækken er fyldt, stiller du den blot ud ved siden af dit stativ, så tager skraldemanden den med på næste sædvanlige tømningsdag.

Ekstrasækken SKAL være mærket med "EKSTRA" og være påtrykt Høje-Taastrup Kommunes logo. Ekstrasække koster 25 kr. Denne pris dækker også skraldemandens afhentning af sækken og den efterfølgende forbrænding.

Du kan købe ekstrasække til dagrenovation her:

  • Rådhuset/Borgerservice, Bygaden 2, Taastrup, tlf. 43 59 10 00
  • Circle K, Taastrup Hovedgade 25-29, Taastrup, tlf. 43 99 46 73
  • Shell, Roskildevej 335, Hedehusene, tlf. 46 56 07 49
  • Shell Hovedgaden 482, Hedehusene, tlf. 46 56 03 95
  • Miljø- og Energicenteret, Høje Taastrup Boulevard 54, Taastrup, tlf. 43 30 42 00
  • SuperBrugsen, Vesterkøb 39, Hedehusene, tlf. 46 56 14 01
  • Rema 1000, Hedevej 1, Fløng, tlf. 46 59 46 53

App'en Affaldsportal - nem selvbetjening for dit affald

Med en smartphone, kan du med fordel downloade vores App, Affaldsportal. Du finder App'en i App Store eller Google Play. Med App'en får du alle vores muligheder for selvbetjening lige ved hånden og mange informationer om dit affald.

Affaldsfolder 2019

Du kan få folderen tilsendt ved at sende en mail til affald@htk.dk.

Forsiden af Høje-Taastrup Kommunes Affaldsfolder 2019

Opdateret 15. maj 2019

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk