Bolig, byggeri og veje
 • Få siden oplæst

Haveaffald

Haveaffald er typisk grene, blade, græs, blomster og ukrudt, som kan komposteres.

Haveaffald indsamles via ruteindsamling hver 14. dag i perioden april til oktober. Kun kommunens egne papirsække til haveaffald kan benyttes, andre typer sække medtages ikke. Sækkene stilles på fortovet helt ud til vejen.

Haveaffaldscontainer på ruteindsamling for haveaffald

Det er muligt at få afhentet haveaffald i en minicontainer på haveaffaldsruten. En 360 L minicontainer kan købes igennem kommunen til 1.244 kr. inkl. levering. Containeren stilles ud til vejen på dagen hvor der afhentes haveaffald. 

For bestilling af containeren kan du skrive til affald@htk.dk, så leverer vi containeren og meddeler renovatøren at, der er tilmeldt en minicontainer på adressen.

Haveaffald bliver til kompostmuld

Det haveaffald vi indsamler eller som du afleverer på genbrugsstationen, bliver kørt til central kompostering på et behandlingsanlæg, hvor det i løbet af en periode omdannes til kompostmuld. Den færdige kompostmuld bliver herefter genanvendt som jordforbedringsmiddel. 

Det er vigtigt, at du holder dit haveaffald helt fri for urenheder. Hvis haveaffaldet er forurenet med plast eller metal, bliver den færdige kompostmuld også forurenet.

Skal du af med haveaffald, har du følgende muligheder:

Hjemmekompostering

Du kan vælge at kompostere dit organiske affald i din have og dermed få en god kompost til jordforbedring. Kompostering af organisk køkkenaffald bør dog ske i en rottesikret kompostbeholder, så det ikke giver anledning til forurening, uhygiejniske forhold eller tilhold af skadedyr.

Kommunen har en samarbejdsaftale med Miljø- og Energicentret, hvor du kan få vejledning om kompostering og låne en kompostbeholder. Miljø- og Energicentret, Høje-Taastrup Boulevard 54, 2630 Taastrup, tlf. 43 30 42 00, www.mec-ht.dk.

Genbrugsstationen

Du kan også aflevere dit haveaffald på Genbrugsstationen. Her har vi en bås til almindeligt haveaffald, hvor grene må være højst 1,5 meter lange og højst 10 cm tykke. Læs mere under Genbrugsstationen.

Opgrabning af haveaffald

Opgrabningsturene kører hele året og er beregnet til de situationer, hvor du har større mængder haveaffald (minimum 2 m3). Det kan for eksempel være, når du har ryddet træer og buske i haven. Du skal mindst have 2m3, hvis du ikke selv har nok, kan du måske slå dig sammen med en nabo. Det er kun muligt at få opgrabet 15 m3 ad gangen, hvis du har mere, skal du bestille to opgrabsture. I denne ordning henter vi dit affald i en lastbil med grab. Bilen med grab kræver meget plads, så der er en del mindre veje i kommunen, hvor vi ikke kan tilbyde opgrabning.

Ved opgrabning skal du ikke pakke haveaffaldet i sække eller bundter.

I ordningen for opgrabning af haveaffald tager vi følgende med:

 • Grene
 • Buske
 • Mindre rødder uden jord

Hvad skal du sørge for?

 • Være sikker på, at du har mindst 2 m3 haveaffald til afhentning (svarende til 20 sække/bundter)
 • Bestille afhentning på vores hjemmeside eller ringe til Driftsbyen.
 • Sørge for at grene og rødder er højst 2,5 meter lange og højst 10 cm tykke.
 • Placere haveaffaldet i én bunke senest kl. 6:30 på afhentningsdagen, så det er fri af træer, buske, hegn m.v. (så vi kan komme til det med en stor lastbil med grab). Bunken må ikke ligge under el-ledninger og må ikke genere trafikken.
 • Bunken med haveaffald skal ligge ud til vejen - ikke i haven eller i indkørslen.
 • Selv feje eventuelle rester af blade m.v. op, efter vi har hentet haveaffaldet.

Du kan bestille opgrab af haveaffald

Bor du i hus eller rækkehus, og bestiller opgrab inden torsdag kl. 18, kan du få opgrabbet den efterfølgende mandag/tirsdag, hvis der stadig er plads på opgrabslisten.

Ruteindsamling af haveaffald

Den faste ruteindsamling er beregnet for haveaffald, der er pakket i papirsække eller i bundter. I den faste ruteindsamling kører vi fra marts til medio november og kommer forbi din bopæl i alt 16 gange for at afhente det haveaffald, du har sat ud.

Når du fylder haveaffald i en papirsæk, begynder papiret langsomt at blive opløst, og sækken bliver med tiden svagere. Derved øges risikoen for, at sækken revner, og ’bunden går ud’, når sækken bliver hentet. Det er dit ansvar at sikre, at sækken er hel, stærk og velegnet til at blive håndteret på afhentningstidspunktet. Fyld derfor først dit haveaffald i sækkene så tæt som muligt på afhentningsdagen og opbevar de fyldte sække så tørt som muligt, inden du stiller dem ud til afhentning.

I ruteindsamling for haveaffald tager vi følgende med:

 • Grene og blade
 • Græs, blomsteraffald og ukrudt
 • Mindre rødder uden jord

Vi tager ikke nedfaldsfrugt med i ruteindsamlingen, men det kan du til gengæld aflevere på Genbrugsstationen.

Hvad skal du sørge for?

 • Find datoerne vi henter dit haveaffald i den elektroniske tømmekalender.
 • Pakke affaldet i åbne papirsække eller i bundter, der let kan håndteres. Haveaffald må ikke pakkes i plastsække.
 • Benytte snor og sække, som kan komposteres og altså ikke indeholder plast, jern og lignende.
 • Sørge for at grene og rødder er højst 1 meter lange og højst 10 cm tykke.
 • Sikre at hver sæk eller bundt vejer højst 10 kg.
 • Være opmærksom på, at sækkene skal være hele og stærke nok til at blive håndteret på afhentningsdagen.
 • Stille haveaffaldet helt frem til vejen uden at genere trafikken, senest kl. 6:30 på afhentningsdagen.

Det er også muligt at få afhentet sit haveaffald i en minicontainer på haveaffaldsruten. En 360 L minicontainere kan købes igennem kommunen for et engangsbeløb på 1.244 kr. inkl. moms og levering. Containeren stilles ud til vejen på dagen hvor der afhentes haveaffald. For bestilling af containeren kan du skrive til affald@htk.dk, så leverer vi containeren og meddeler renovatøren at der er tilmeldt en minicontainer på adressen.

Kommunens papirsække til haveaffald koster 5 kr. pr. stk. Du kan købe dem følgende steder:

 • Rådhuset/Borgerservice, Bygaden 2, Taastrup, tlf. 43 59 10 00
 • Shell, Taastrup Hovedgade 25-29, Taastrup, tlf. 43 99 46 73
 • Shell, Roskildevej 335, Hedehusene, tlf. 46 56 07 49
 • Shell, Hovedgaden 482, Hedehusene, tlf. 46 56 03 95
 • Miljø- og EnergiCentret, Høje Taastrup Boulevard 54, Taastrup, tlf. 43 30 42 00
 • SuperBrugsen, Vesterkøb 39, Hedehusene, tlf. 46 56 14 01
 • Rema 1000, Fløng Centret, Hedevej 1, Hedehusene, tlf. 46 59 46 53

Juletræer

Juletræer indsamles i årets to første uger i januar.

Da juletræerne køres til komposteringsanlæg, må de ikke pakkes ind eller have pynt og juletræsfod på. Juletræer kan også afleveres som haveaffald på Genbrugsstationen.

Opdateret 15. maj 2019

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk