Bolig, byggeri og veje
 • Få siden oplæst

Storskraldsruten

Vi kører efter en fast køreplan og henter storskrald på din vej 10 gange i løbet af året. Affald, som sættes ud til ruteindsamlingen, skal placeres på fortovet og skal sorteres i affaldstyper med tydelig afstand.

Storskrald skal placeres på fortovet ud for adressen, nogle adresser kan dog have en lokal opsamlingsplads. Hvis adressen er tilknyttet en nærgenbrugsgård, er det her storskraldet skal afleveres. Er du i tvivl, så kontakt driftsbyen, tlf. 43591100 eller mail

Storskrald indsamles med to biler. Genanvendelige, specielle typer og tungt affald hentes af en vogn med ruminddeling og kran. Det brændbare hentes af en komprimatorbil.

Hvad skal du gøre for at få hentet storskrald?

 • Find afhentningsdagen
  Find dit distrikt i distriktsoversigten for storskrald. Se herefter i køreplanen hvornår vi kommer til din vej.
 • Sortér dit affald
  Sortér affaldet i de forskellige affaldstyper og sæt det, så der er en tydelig afstand
 • Pak affaldet
  Noget af affaldet skal pakkes på bestemte måder. Papir og pap kan bundtes og samles med en snor. Forbrændingsegnet affald og mindre ting kan afleveres i klare sække. Der må ikke benyttes uigennemsigtige sække. Mindre ting kan også afleveres i en spand på under 40 liter mærket ”Beholder ikke storskrald”, så tømmer vi indholdet, og du får spanden tilbage. Højst 10 kg pr. enhed. Undgå skarpe og spidse genstande. Pak glasskår og skarpe genstande forsvarligt ind og fjern/buk søm i brædder/møbler.
 • Neddel og skil affaldet ad
  Hver enhed må være højst 1 x 0,5 x 0,5 m og veje højst 10 kg. Gælder dog ikke møbler og hårde hvidevarer. Hvis det er muligt, skil da affaldet ad, så forskellige materialetyper holdes hver for sig.
 • Sæt affaldet frem til vejen
  Senest kl. 6:30 på afhentningsdagen (Taastrup Hovedgade dog allerede kl. 5:30).

Store og tunge ting

F.eks. bliver hårde hvidevarer opgrabbet for at skåne skraldemanden.

Opgrabningen kræver en specialbil, og derfor lægger skraldemanden en seddel på affaldet med oplysninger om, hvornår affaldet bliver afhentet. Du kan også aflevere dit klaver til storskrald, men så skal jernrammen tages ud først, så træ og jern afleveres i to forskellige bunker.

Storskrald omfatter ikke:

 • Haveaffald
 • Dagrenovation
 • Farligt affald
 • Dæk
 • Byggeaffald
 • Erhvervsaffald 

Byggeaffald

Byggeaffald er ikke omfattet af storskraldsordningen. Vi har en tommelfingerregel, der siger, at storskrald omfatter ’det man normalt tager med sig, når man flytter’, mens byggeaffald er ’det man lader blive tilbage til de nye beboere’.

Vi har tidligere medtaget enkelte byggeaffaldsprodukter, men fra 2015 er det ikke længere muligt, og alt byggeaffald skal nu på genbrugsstationen. 

Tog vi ikke dit storskrald?

Bliver dit storskrald ikke taget med ved den normale afhentning, lægger chaufføren en seddel i din postkasse, der fortæller om årsagen til den manglende afhentning.

Er dit affald ikke blevet hentet til tiden, eller oplever du andre uregelmæssigheder i forbindelse med afhentningen af dit affald, kan du give os besked døgnet rundt under selvbetjening øverst på denne side.

Har du spørgsmål eller lignende, kan du henvende dig til Borgerservice.

Opdateret 22. august 2019

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk