Borgerservice
  • Få siden oplæst

Kørekort

Du kan få udstedt kørekort i alle kommuner uafhængigt af, hvor du er bosat. I Høje-Taastrup Kommune varetages opgaverne om kørekort af Borgerservice på rådhuset.

Der er ikke mulighed for at få behandlet din ansøgning om kørekort med det samme ved personlig henvendelse i Borgerservice. Dette vedrører køreprøver (P23) frem til udgangen af august.
Du er fortsat velkommen til at komme og aflevere ansøgningen, så vil vi sende den til dig, når den er færdigbehandlet.