Borgerservice
  • Få siden oplæst

Økonomiske tilskud og opkrævning

Find information om dine muligheder for at få økonomisk støtte til familie, børn og bolig. Se hvad du har betalt til Høje-Taastrup Kommune, og om du skylder penge.