Borgerservice
  • Få siden oplæst

Begravelseshjælp

Som pårørende kan du få begravelseshjælp, hvis du opfylder visse betingelser.

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler begravelseshjælp.

Skrevet af

Skrevet af Udbetaling Danmark

Hvem kan få begravelseshjælp

Du kan som pårørende få begravelseshjælp, hvis det er dig, der står for begravelsen, og den afdøde havde ret til dansk sygesikring.

Det har ingen betydning for begravelseshjælpen, om afdøde bliver begravet eller bisat. Hvor meget du kan få i begravelseshjælp afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue.

Du kan selv søge om begravelseshjælp, ligesom nogle bedemænd tilbyder at søge for dig.

Hvis du har brug for hjælp

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler begravelseshjælp. Har du spørgsmål om begravelseshjælp, kan du finde svar på borger.dk/begravelseshjælp.

Her kan du:

  • søge om begravelseshjælp.
  • læse om regler og satser.
  • få svar på de oftest stillede spørgsmål om begravelseshjælp.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark:

Opdateret 16. januar 2019

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk