Borgerservice
 • Få siden oplæst

Fritidspas

Et Fritidspas giver børn og unge mulighed for at deltage i en fritidsaktivitet i en kontingentfri periode.

Forældre til børn og unge fra 6-17 år kan søge om at få et Fritidspas til barnet. Fritidspasset giver adgang til en kontingentfri periode på en valgfri aktivitet og varer typisk 3-6 måneder afhængigt af kontingentets størrelse.

Når Fritidspasset udløber, skal forældrene selv overtage betalingen, hvis barnet fortsat skal kunne deltage i aktiviteten. Mange foreninger og klubber tilbyder muligheder for en gratis prøveperiode eller prøvetræning. Det anbefales, at dit barn besøger foreningen og prøver aktiviteten et par gange, før der søges om Fritidspas.

Hvem kan søge om et Fritidspas?

 • Fritidspas kan søges til børn og unge fra 6-17 år, der ikke i forvejen deltager i en fritidsaktivitet
 • Barnet eller den unge skal have bopæl i Høje-Taastrup Kommune 
 • Man kan kun få Fritidspas én gang

Hvor kan Fritidspasset bruges?

Fritidspasset gælder til en lang række fritidsaktiviteter:

 

 • Fritids- og ungdomsklubber 
 • Idrætsforeninger 
 • Spejdere og kulturelle foreninger
 • Drama-, Musik- og Billedskole 
 • Se hvad du og dit barn kan gå til

  Hvordan ansøger jeg om Fritidspas?

  Ansøgning om Fritidspas til idrætsforeninger, spejdere, kulturelle foreninger, Drama-, Musik-, og Billedskolen:

  Høje-Taastrup Kommune samarbejder med BROEN Høje-Taastrup

  BROEN Høje-Taastrup hjælper lokale børn og unge, hvis forældre ikke har sociale eller økonomiske ressourcer til at hjælpe deres børn til et aktivt fritidsliv. 

  BROEN kan hjælpe med økonomisk støtte til kontingent og udstyr til fritidsaktiviteten.

  Læs mere om BROEN Høje-Taastrup og mulighederne for støtte til en foreningsaktivitet og udstyr

  Ansøgning om Fritidspas til Fritids- og Ungdomsklubberne i Høje-Taastrup Kommune:

  Udfyld ansøgningsskemaet og send det på mail til fritidkultur@htk.dk eller med almindelig post til Høje-Taastrup Kommune, att.: Fritid og Kultur. Du kan også aflevere ansøgningen personligt på Rådhuset.

  Skema til ansøgning om Fritidspas

  Har du spørgsmål?

  Har du brug for hjælp eller vejledning i forbindelse med ansøgningen, kan du kontakte Fritids- og Kulturcentret på telefon 43 59 13 19.

  Opdateret 16. september 2019

  Ansvar for denne side

  Fritids- og Kulturcenter

  T: 43 59 10 00