Borgerservice
  • Få siden oplæst

Priser på pas

Her kan du finde priser for pas.

Priser på pas, pasfoto og fingeraftryk:  

  • Børn og unge under 18 år kr. 115 
  • Voksne mellem 18 og 64 år kr. 600 
  • Folkepensionister kr. 350 - se den differencerede pensionsalder nederst på siden.
  • Pasfoto kr. 130
  • Alle personer skal fra de er 12 år, betale et gebyr for fingeraftryk på kr. 27.

Du skal betale for dit pas, pasfoto og fingeraftryk ved pasekspeditionen i Borgerservice.

Du skal helst betale med Dankort eller MobilePay (som betalingskort tager vi kun mod Dankort).

Du er folkepensionist, hvis du er født:

Før den 31.12.1953 65 år

01.01.1954 - 30.06.1954 65½ år

01.07.1954 - 31.12.1954 66 år

01.01.1955 - 30.06.1955 66½ år

01.07.1955 - 31.12.1962   67 år

01.01.1963 - 31.12-1966   68 år

01.01.1967 - 31.12.1970    69 år*

01.01.1971 - 31.12.1974     70 år*

01.01-1975 - 31.12.1978   71 år*

01.01.1979 eller senere  72 år*

*Er du født efter 1967 er alderen for din folkepension endnu ikke vedtaget.

Opdateret 3. juni 2019

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk