Borgerservice
  • Få siden oplæst

Rejsen går til USA

Går rejsen til USA er der særlige regler for pas du skal være opmærksom på.

Krav om biometriske pas

De amerikanske myndigheder stiller krav om, at pas udstedt efter den 26. oktober 2006 skal være biometriske. Et biometrisk pas indeholder en elektronisk chip, som har lagret indehaverens pasbillede sammen med de oplysninger som i dag står på den side i dit pas, der viser dit pasbillede. Alle danske pas som er udstedt efter 1. august 2006 er biometriske.

Unavngivne børn

Rigspolitiet har kendskab til et enkelt tilfælde, hvor et unavngivet barn er blevet nægtet indrejse i USA. Indrejsen blev nægtet under henvisning til, at barnets navn ikke fremgik af passet.

Den amerikanske ambassade har oplyst, at der i USA ikke kan udstedes pas, uden at barnet er navngivet. Ambassaden kan på den baggrund ikke garantere, at der ikke vil opstå problemer, hvis et barn rejser til eller fra USA uden at være navngivet.

Leveringstid

Husk at leveringstiden på et nyt pas kan vare op til 14 dage.

Kontakt

Hvis du har brug for flere oplysninger, kan du kontakte den Amerikanske Ambassade i København.

Find kontaktinformationer til alle ambassader fra Udenrigsministeriets hjemmeside.

Opdateret 16. august 2018

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk