Familie, børn og unge
 • Få siden oplæst

Cool Kids

Deltagelse i Cool Kids-programmet giver dig redskaber til at hjælpe dit barn med at overvinde angst og bekymringer.

Cool KidsAngst er det hyppigst forekommende psykiske problem blandt børn. Mere end hvert tiende barn i skolealderen har så store problemer med angst og svære bekymringer, at det er pinefuldt for barnet og griber forstyrrende ind i barnets og familiens dagligdag.

Høje-Taastrup Kommune tilbyder Cool Kids Programmet, hvor børn og deres forældre kan lære at håndtere angst og bekymringer hos børnene ved brug af specifikke redskaber og metoder. 

Hvem kan deltage?

Cool Kids er for normaltbegavede børn i alderen 9-12 år, som lider af angst- og bekymringsproblemer. Angstproblemer hos børn og unge viser sig f.eks. ved, at barnet stiller mange spørgsmål og ustandseligt skal beroliges, ved at barnet har svært ved at klare nye situationer, blive afleveret i skolen, sove alene eller i form af udpræget generthed, lavt selvværd og ringe tiltro til egne evner. Barnet skal ikke have en diagnose for at kunne deltage i programmet.

Hvordan foregår forløbet?

Cool Kids består af 10 sessioner af 2 timers varighed i tidsrummet ca. kl. 16-18. På de første sessioner introduceres grundlæggende metoder og strategier, og man mødes derfor med størst hyppighed her. Herefter mødes gruppen med 14 dages mellemrum. Ved hver session veksles der mellem undervisning og opgaver i henholdsvis børnegruppen og forældregruppen samt i den samlede gruppe. Da det er et fortløbende program, er det vigtigt, at man deltager hver gang.

Cool Kids er både for børn og forældre

Cool Kids er baseret på kognitive adfærdsterapeutiske principper og er et gruppeforløb, hvor dit barn møder jævnaldrende børn med lignende vanskeligheder, og hvor du som forælder får mulighed for at udveksle erfaringer. Det er vigtigt, at du, din partner eller begge deltager aktivt i forløbet og lærer de samme metoder og strategier som jeres barn for, at I bedre kan støtte og vejlede jeres barn derhjemme.

Vi arbejder med alle typer angst

I Cool Kids programmet kan der arbejdes med alle former for angst, herunder:

 • Generaliseret angst
 • Separationsangst
 • Social angst
 • Panikangst
 • Angstudløst tvangsadfærd
 • Enkeltfobier

Temaer som indgår i et Cool Kids forløb

 • Sammenhæng mellem tanker og følelser
 • Måling og registrering af svære følelser
 • Katastrofetanker og realistisk tænkning
 • Metoder til at overvinde utryghed og bekymring
 • Afslapning og åndedrætsøvelser
 • Hensigtsmæssige problemløsningsstrategier
 • Social færdighedstræning og selvsikker adfærd

Dokumenteret effekt

Forskningsresultater viser, at Cool Kids har signifikant effekt. Over 80 % af alle børn og unge med forskellige angstlidelser, som gennemfører et Cool Kids forløb, har fået gavn af forløbet. Børnene har mindre fravær i skolen, klarer sig bedre fagligt og socialt og deltager i flere fritidsaktiviteter.

Undersøgelserne viser også, at barnets egen oplevelse af angst og bekymring falder betydeligt, og at familiens samlede stressniveau reduceres.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål om kurset, kan du kontakte psykolog Karen Nielsen på tlf. 24 69 17 05 eller psykolog Anders Tvernø Lassen på tlf. 21 14 00 25. Du kan også kontakte:

Børne- og Ungerådgivningscentret

Mail: BURC@htk.dk

Tlf.: 43 59 12 00

Sådan ansøger du - næste ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er udløbet til holdet, der starter i marts 2017. 

Vend tilbage til siden her med information om, hvornår der igen åbnes for ansøgning om deltagelse. Når det sker, skal du benytte tilmeldingsformularen, der så kan ses nederst på denne side. Formularen ses altså kun, når der er åben for ansøgninger.  

Den normale arbejdsgang efter en ansøgningsfrist er den, at vi gennemgår alle ansøgninger og kontakter dig som ansøger efter ca. to uger.

Her vil det fremgå, hvorvidt du og I vil blive inviteret til en uddybende samtale, som endeligt vil afklare, om I tilbydes deltagelse i Cool Kids.

På grund af et begrænset antal pladser kan alle ansøgere desværre ikke tilbydes plads. Tilbydes I ikke en plads, vil I blive vejledt i andre muligheder for hjælp.

Opdateret 25. januar 2017

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk