Familie, børn og voksne
  • Få siden oplæst

Vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede dagtilbud

I Høje-Taastrup Kommune har du som forældre mulighed for at vælge mellem forskellige typer af dagtilbud, når du skal vælge plads til dit 0 - 6 årige barn.

Vuggestuer 

Høje-Taastrup kommune tilbyder mulighed for plads i vuggestuer for børn i alderen 0 - 3 år.

I vuggestuer er der kun børn i alderen 0 – 3 år, og i denne type dagtilbud er der ofte færre børn end for eksempel aldersintegrerede dagtilbud, og de er typisk mindre. Allerede når dit barn er 2 år og 10 måneder, kan dit barn tilbydes børnehaveplads, men der betales vuggestuetakst til og med barnets fyldte 3. år. Når dit barn når børnehavealderen, har du mulighed for at vælge enten en børnehave eller et aldersintegreret dagtilbud.

Børnehaver

Høje-Taastrup Kommune tilbyder mulighed for plads i børnehaver til børn i alderen 3 år til alder for skolestart, typisk 5-6 år. 

I børnehaver er der kun børn mellem 3 år og alder for skolestart. Ligesom med vuggestuer, er børnehaver  typisk mindre og med færre børn.

I det år, hvor dit barn fylder 6 år, modtager du informationsmateriale om skolestart, og hvordan du tilmelder dit barn til skole. Det kan du læse mere om under ”Skole og uddannelse".

Aldersintegrerede institutioner

Høje-Taastrup Kommune tilbyder desuden mulighed for plads i et aldersintegreret dagtilbud for børn i alderen 0-6 år, altså både vuggestue og børnehave i samme dagtilbud.

De aldersintegrerede dagtilbud har indrettet sig forskelligt med hensyn til, hvordan de fordeler børnene, så deres behov bedst muligt opfyldes i løbet af deres dag i dagtilbuddet.

Nogle aldersintegrerede dagtilbud arbejder med vuggestue- og børnehaveafdeling, mens andre arbejder med flere aldersinddelinger. 

Du har mulighed for efter aftale at besøge de dagtilbud, hvor du ønsker at skrive dit barn op til en plads, for at få nærmere indblik i, hvordan dagtilbuddene har indrettet sig.

Opdateret 19. marts 2019

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00