Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Tilskud til private institutioner

Ønsker du dit barn i en institution, som drives privat og som sådan ikke indgår i Høje-Taastrup Kommunens tilbud om dagpasning, skal du selv rette henvendelse til den private institution.

Institutionen administrerer selv:

  • Administrationen af opskrivning af børn på venteliste
  • Anvisning af børn
  • Fastsættelse af egenbetaling for pladsen m.m.

Månedlige tilskud til den private institution

Høje-Taastrup Kommune yder efter rammerne i Dagtilbudslovens § 36 et månedligt tilskud direkte til den private leverandør efter anmodning. Dette gælder kun til private institutioner og leverandører.

Der ydes følgende tilskud til den private institution og leverandør:

 

  2016  2017 
 Tilskud 0 – 2 årige  kr. pr. måned kr. pr. måned 
 Driftstilskud inkl. moms 9.225  9.245
 Administrationsbidrag 258  259 
 Bygningstilskud 234  238
 Tilskud i alt 9.717  9.743
       
 Tilskud 3-5 årige  kr. pr. måned kr.  pr. måned 
 Driftstilskud inkl. moms 5003 4972 
 Administrationsbidrag 140  139 
 Bygningstilskud 234  238 
 Tilskud i alt 5.376 5.350

Opdateret 22. november 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00