Omsorg og støtte
  • Få siden oplæst

Boliger til ældre og handicappede

I Høje-Taastrup Kommune er der tilbud om plejeboliger, plejecentre, ældre - og handicapvenlige boliger.