Omsorg og støtte
  • Få siden oplæst

Voksne med handicap

Hvis du har en fysisk funktionsnedsættelse eller psykiske vanskeligheder, er der forskellige muligheder for hjælp i hverdagen.