Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Klar til barn

Et gratis kursus til ALLE, der venter barn.

klar til barn logo fladt 

 

Skal I være forældre for første gang, ved I måske ikke automatisk en hel masse om spædbørn.
Er I allerede forældre og venter måske jeres andet eller tredje barn, så er kurset en mulighed for at give jer selv tid og ro til at sætte fokus på det kommende barn i maven. På denne måde kan I komme godt fra start, når familien ændres og forøges med et lille nyt medlem.

På "Klar til barn" får I indblik i spædbarnets forunderlige verden og kommer til at forholde jer til det forældreskab, I er på vej ind i – både de gode stunder og de pressede situationer, der kan opstå for alle forældre med et lille spædbarn.

Sådan forløber "Klar til barn"

Kurset forløber over fire gange, og der vil blandt andet blive vist film og være oplæg fra både sundhedsplejersker og familievejledere. På kurset vil I møde andre kommende forældre, og der vil være god plads til, at I sammen kan diskutere og drøfte de enkelte oplæg, film m.m. På denne måde er kurset en oplagt mulighed for at få delt jeres tanker og erfaringer med andre og samtidig opnå et indblik i hvor mange forskellige måder, man kan være ”de gode” forældre på.

I kan tilmelde jer kurset nederst på siden, eller benyt kontaktoplysninger, hvis I har nogle spørgsmål.

Det vi taler om

På de fire kursusgange er temaerne:

  1. Barnet og forældreskabet
  2. Barnet i familien
  3. Barnet og det gode samvær
  4. Det gode børneliv

I vil blive præsenteret for forskellige emner, som I skal forholde dig til og drøfte med fagpersonerne og de andre deltagere på kurset.

På første kursusgang er det eksempelvis emner som: jeres forventninger til det nye barn i familien, barnets udvikling, og hvordan man afkoder og forstår barnets signaler.

Anden kursusgang indeholder emner såsom: hverdagen med et nyt spædbarn i huset, realistiske forventninger til mål og drømme og muligheden for at hente hjælp og støtte hos familie og venner.

Emnerne på den tredje kursusgang omhandler: dine overvejelser om samværet med dit barn, og hvilke værdier du og din partners opdragelse af barnet skal bygge på.

På den fjerde og sidste kursusgang er der fokus på, at jeres barn nu er kommet til verden. Vi vil tale om: fødslen og den første tid med jeres baby, virkeligheden der melder sig med en nyfødt i familien, jeres roller som mor og far set i forhold til de forventninger og forestillinger, som vi drøftede på de tidligere kurser. Hvordan håndteres de pressede situationer, den manglende søvn, men ikke mindst hvilke sejre og glæder som I har oplevet med jeres barn?

Hvem kan deltage?

"Klar til barn" er et tilbud til ALLE kommende forældre – både far og mor - også selvom I er forældre i forvejen. Hvis du skal være alene om barnet, kan du deltage alene, men du er velkommen til at tage en ledsager med.
Vi anbefaler, at I tilmelder jer så tidligt som muligt, da første kursusgang tilstræbes at ligge i 20. til 24. graviditetsuge.

Hvornår og hvor?

"Klar til barn" er et fast tilbud i Høje-Taastrup Kommune, og der starter løbende nye hold. Kurset afholdes i tidsrummet 17.00-19.30. De fire kursusgange foregår i grupper med op til 10 forældrepar/enlige. De første tre kursusgange foregår under graviditeten, og den sidste når barnet er omkring 2½ måned gammel.

Kurset afholdes centralt i Taastrup. Du får nærmere information, når du tilmelder dig.

Koster det noget?

Det er gratis at deltage i "Klar til barn".

Tilmelding

Tilmeld jer nedenfor i skemaet, eller kontakt sundhedsplejerske Hanne Gjølby for mere information.

Mail: HanneGj@htk.dkTlf.: 20 27 01 97

Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet, da der er et begrænset antal pladser på hvert hold.

Tilmelding til "Klar til barn"
Opdateret 28. juni 2016

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk