Dagtilbud, skole, uddannelse
  • Få siden oplæst

Ungdomsuddannelser

Du finder både gymnasier og HF, erhvervsuddannelser og andre ungdomsuddannelser i Høje-Taastrup Kommune og nærmeste omegn.

Her kan du læse om nogle af de uddannelsesmuligheder, som findes i Høje-Taastrup Kommune og omegn, og som Ungeguide HTK kan vejlede dig om.

10. klasse

Høje-Taastrup Kommune har et 10. klassetilbud, Linie 10, som ligger på Parkvej i Taastrup (tidligere Parkskolen).

Læs mere om Linie 10

Gymnasium/HF

Høje-Taastrup Gymnasium ligger lige ved Høje-Taastrup Station. Samme sted er der også HF (Højere Forberedelseseksamen). 

Læs mere om Høje-Taastrup Gymnasium 

Der er mange gymnasier i nærliggende kommuner, som alle kan søges af unge i Høje-Taastrup.

Erhvervsuddannelser (EUD)

Ønsker du at tage en erhvervsrettet ungdomsuddannelse, er der erhvervsuddannelser i Roskilde, Glostrup, Herlev, Rødovre, Ballerup, Ishøj og Gladsaxe samt på mange forskellige adresser i København.

Desuden er der social- og sundhedsskolen i Brøndbyvester.

FGU - Den forberedende Grunduddannelse

Den forberedende Grunduddannelse (FGU) henvender sig til unge under 25 år, der hverken har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som ikke er i beskæftigelse.

Formålet med FGU er at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse.

Uddannelsen er opdelt i tre spor: 

  • den almene grunduddannelse (agu)
  • produktions-grunduddannelsen (pgu)
  • erhvervs-grunduddannelsen (egu)

Høje-Taastrup Kommune indgår i et FGU-institutionssamarbejde med Roskilde, Lejre, Greve og Solrød Kommuner under navnet FGU-skolen Øst.

FGU-skolens afdeling i Høje-Taastrup ligger på Rugvænget 7, 2630 Taastrup.

E-mail: taastrup@fgu-skolen.dk
Telefon: 70 66 67 71

Læs mere om FGU-skolen

Efterskoler mv.

Der findes en række forskellige efterskoler, ungdomshøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler i Danmark. Høje-Taastrup Kommune yder ikke tilskud til efterskoleophold. Kontakt den ønskede efterskole for yderligere information.

Se oversigt over efterskoler

Få mere information

Du kan også finde information om uddannelse på:

Brug for vejledning?

Har du brug for vejledning, kan du kontakte Ungeguide HTK.

Opdateret 22. juli 2019

Ansvar for denne side

Ungecenter

T: 43 59 10 00