Dagtilbud, skole, uddannelse
  • Få siden oplæst

Ungeguide HTK

Er du 15-25 år, og har du brug for uddannelsesvejledning eller hjælp til at starte på eller gennemføre en ungdomsuddannelse, så kontakt Ungeguide HTK.

Ungeguide HTK

  • guider og giver dig sparring på dine drømme og din vej til uddannelse
  • lægger sammen med dig en samlet plan for, hvad der skal til, for at du kan opfylde dine drømme om uddannelse
  • giver dig vejledning om uddannelse, også om den nye FGU – Forberedende Grunduddannelse
  • bistår dig, hvis du oplever, at du får højt fravær, eller der er andet, der gør det svært for dig at komme i gang med eller gennemføre din ungdomsuddannelse?
  • guider dig, hvis du skal i kontakt med andre dele af kommunen, fx Jobcentret

Kontakt

Skriv en e-mail til os på ungeguidehtk@htk.dk, så kontakter vi dig hurtigst muligt. Eller ring til Ungeguide Thomas Friis-Nielsen på telefon 21 40 92 72 eller Ungeguide Søren Bo Larsen på 30 46 53 03.

Vi starter med en samtale, hvor vi i fællesskab aftaler dit videre forløb.

Én indgang

I Ungeguide HTK er der uddannelsesvejledere og ungeguider, som guider dig på din uddannelsesvej, så du kan tage de skridt, som er de rigtige for dig. Hvis der er brug for at inddrage andre i kommunen, fx Jobcentret, så kan du også tale med os om det.

Hvad er Ungeguide HTK?

Ungeguide HTK er den kommunale ungeindsats i Høje-Taastrup Kommune og en del af kommunens Ungecenter.

Ungeguide HTK følger og guider unge frem mod gennemført ungdomsuddannelse eller fast beskæftigelse.  Ungeguide HTK visiterer til FGU (Forberedende Grunduddannelse).

Ungeguide HTK samarbejder med andre relevante afdelinger i kommunen og bistår med at koordinere på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet.

Hvis du vil vide mere om Ungeguide HTK, kan du læse om det i referat fra Institutions- og Skoleudvalgets møde den 4. juni 2019, se referatets punkt 7

Hvad er en ungeguide?

Medarbejderne i Ungeguide HTK hedder ungeguider. Vi har viden om dine muligheder, hvis du er ung og har brug for noget ekstra i forhold til at finde din vej med ungdomsuddannelse, job og i voksenlivet. 

Vi har erfaring med at hjælpe dig med at skabe en god uddannelsesplan og vil løbende følge op på planen sammen med dig og guide dig på din vej til at gennemføre ungdomsuddannelse eller et andet relevant forløb.

I Høje-Taastrup Kommune kan du få en ungeguide fra 8. klasse og op til det 25. år, hvis vi i fællesskab vurderer, at det er en god idé. Du kan have en ungeguide, indtil du har afsluttet en ungdomsuddannelse, til du er fyldt 25 år, til du ikke længere ønsker en ungeguide, til du fraflytter kommunen, eller indtil Ungeguide HTK vurderer, at du ikke længere har behov for en ungeguide.

Oftest vil en ungeguide være uddannelsesvejleder som baggrund, men det kan også være andre fagpersoner, fx fra Jobcentret.

I lovgivningen står, at man som ung har ret til en kontaktperson. I Høje-Taastrup Kommune hedder det en ungeguide.

Hvem er vi?

Uddannelsesvejleder Katrine Gren Jensen, katrineje@htk.dk, telefon: 20515269

Uddannelsesvejleder Helle O. Würtz, hellewu@htk.dk, telefon: 20514814

Uddannelsesvejleder Lars Dupont Gertsen, larsge@htk.dk, telefon: 20514731

Uddannelsesvejleder Türkan Geyik, turkange@htk.dk, telefon: 20515907

Uddannelsesvejleder Lizzie Andersen, LizzieAnd@htk.dk, telefon: 20515823

Uddannelsesvejleder Peter Schou, petersc@htk.dk, telefon: 20515603

Uddannelses- og ungeguide Anna Holm, AnnaHo@htk.dk, telefon: 24756581

Uddannelses- og ungeguide Nathja Obelitz, NathjaOb@htk.dk, telefon: 30534033

Uddannelses- og ungeguide Sine Strandfelt, SineSt@htk.dk, telefon: 29432980

Uddannelses- og ungeguide Søren Bo Larsen, SoerenLar@htk.dk, telefon: 30465303

Uddannelses- og ungeguide Thomas Friis-Nielsen, ThomasFr@htk.dk, telefon: 21409272

Hvad er en uddannelsesplan?

Uddannelsesplanen er din plan, med dine ønsker, drømme og mål for din vej til uddannelse. Her skriver vi i fællesskab, hvilke aktiviteter vi sætter i gang, og hvad vi sammen aftaler. Vi retter løbende planen til sammen, når du får nye erfaringer, ønsker og behov.

I Høje-Taastrup Kommune får du tilbud om en uddannelsesplan og en ungeguide fra 8. klasse, hvis du ikke er uddannelsesparat.

Opdateret 2. oktober 2019

Ansvar for denne side

Ungecenter

T: 43 59 10 00