Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Aktivitetskalender

Netværksgrupper for demente og deres pårørende

Optimistgruppen

Det er en gruppe for borgere med lettere demens. Gruppens formål er at bidrage til at skabe en god hverdag for borgere med en demenssygdom.
Demenskonsulenterne er med i gruppen sammen med frivillige.

Møder i 2016

Torsdag den 7. januar
Torsdag den 21. januar
Torsdag den 4. februar
Torsdag den 18. februar
Torsdag den 3. marts
Torsdag den 17. marts
Torsdag den 31. marts
Torsdag den 14. april
Torsdag den 28. april
Torsdag de 12. maj
Torsdag den 26. maj - Sommerudflugt
Torsdag den 9. juni
Torsdag den 23. juni
Juli - sommerferie
Torsdag den 4. august
Torsdag den 18. august
Torsdag den 1. september
Torsdag den 29. september
Torsdag den 13. oktober
Torsdag den 27. oktober
Torsdag den 10. november
Torsdag den 24. november
Torsdag den 8. december - Julefrokost
Hvert møde er i tidsrummet kl. 10-12 i Pensionisternes Hus, Bygaden 21, 2630 Taastrup.

Der er brugerbetaling på 25 kr. pr. gang til kaffe, brød og sociale aktiviteter.

Café HUSK

Det er en café for borgere med en demenssygdom og deres pårørende. Formålet med caféaftenerne er at skabe grundlag for social aktivitet. Hver caféaften har et indslag, der har relevans for familier, der lever med en demenssygdom. Der er også indslag med musik samt mulighed for at få vendt stort og småt.

Møder i 2016

Tirsdag den 26. januar
Tirsdag den 23. februar
Tirsdag den 29. marts
Tirsdag den 26. april 
Tirsdag den 31. maj
Tirsdag den 28. juni - Sommerfest på Espens Vænge 44
Juli - sommerferie
Tirsdag den 30. august
Tirsdag den 27. september
Tirsdag den 25. oktober
Tirsdag den 29. november
Tirsdag den 13. december
Demenskonsulenterne og frivillige deltager i caféaftenerne, der foregår i tidsrummet kl. 18-20 i Pensionisternes Hus, Bygaden 21, 2630 Taastrup.

Der er brugerbetaling på 25 kr. pr. gang til forplejning.

Pårørendegruppe

Dette er et åbent tilbud til pårørende til borgere, der har en demenssygdom. 
Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig. Demenskonsulenterne vil være til stede på møderne, der foregår i tidsrummet kl. 10-12 i Pensionisternes Hus, Bygaden 21, 2630 Taastrup.

Møder i 2016

Fredag den 8. januar
Fredag den 5. februar
Fredag den 4. marts
Fredag den 1. april
Fredag den 13. maj
Fredag den 3. juni
Fredag den 1. juli
August - sommerferie
Fredag den 2. september
Fredag den 7. oktober
Fredag den 4. november
Fredag den 2. december

Pårørendeundervisning

I 2016 er der 2 hold pårørendeundervisning - 1 hold forår og 1 hold efterår.
Undervisningen foregår på Sundhedscenter Espens Vænge, Espens Vænge 44, 2630 Taastrup.
Du kan tilmelde dig hos demenskonsulenterne på telefon 4359 1732 eller mail til demens@htk.dk.

Forårets undervisningsforløb
Tirsdag den 2. februar kl. 16-18: Demenssygdomme

Tirsdag den 16. februar kl. 16-18: Kommunikation med en demensramt
Tirsdag den 1. marts kl. 16-18: Hverdagen med demens
Tirsdag den 15. marts kl. 16-18: Jura og demens

Efterårets undervisningsforløb

Tirsdag den 6. september kl. 16-18: Demenssygdomme
Tirsdag den 20. september kl. 16-18: Kommunikation med en demensramt
Tirsdag den 4. oktober kl. 16-18: Hverdagen med demens
Tirsdag den 18. oktober kl. 16-18: Jura og demens

Opdateret 16. september 2016

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00