Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Dagrenovation

Erhvervsdrivende kan tilmelde sig til dagrenovationsordningen. Det betyder, at du let kan komme af med virksomhedens dagrenovation (husholdningsaffald).

Erhvervskunder som benytter sig af dagrenovationsordningen i Høje-Taastrup kommune vil blive pålagt et årligt administrationsgebyr på kr. 816 incl. moms (2017).

Vigtigt nyt for år 2017 om betalingsservice

Du skal tilmelde din virksomhed til betalingsservice igen, da Høje-Taastrup kommune skifter over til et nyt system og din tidligere betalingsservice bliver automatisk afmeldt. 

Hvornår opkræves dagrenovationsafgiften?

Dagrenovationsafgiften opkræves to gange om året.

For år 2016 har du modtaget en årsafregning i november 2016, da vi skifter til nyt system.

For år 2017 vil du modtage første á conto rate i december 2016. Denne opkrævning forfalder til betaling den 1. januar 2017 med sidste rettidige betalingsdato den 30. januar 2017.

Anden á conto rate modtager du i juni måned. Denne opkrævning forfalder til betaling den 1. juli 2017 med sidste rettidige betalingsdato den 28. juli 2017.

Så snart de endelige datoer er fastlagt, vil de blive offentliggjort. 

Sådan tilmelder du dig til dagrenovationsordningen

Du skal sende en e-mail til affald@htk.dk eller ringe på telefon nr. 43 59 11 00

Du får sendt regningen til din digitale postkasse

Du får tilsendt din regning direkte til din digitale postkasse eller din e-Boks,

Er du fritaget for digital post, får du sendt regningen på dagrenovation med almindelig post.

Brug af Netbank

Hvis du betaler via Netbank, skal du anvende indbetalingskortets læselinje (kodelinje)

For sent betaling af dagrenovation

Er det forfaldne beløb ikke betalt til tiden, påløber der 0,5 %  i renter pr. påbegyndt måned samt gebyr kr. 250 pr. rykker. Betales restancen ikke gives sagen videre til SKAT, hvor der påløber yderlige renter og gebyr.

Har du spørgsmål

Spørgsmål til:

  • Betaling af dagrenovation, kontakt Opkrævningsteamet på telefon 43 59 10 00 
  • Til- og afmelding af Renovation, kontakt Driftsbyen på telefon 43 59 11 00