By- og områdeudvikling
  • Få siden oplæst

Borgermøde om seniorboliger i Fløng

Skal en del af Engvadgårdsparken udlægges til seniorboliger? Torsdag den 17. januar kl. 17.00 inviterer Høje-Taastrup Kommune til dialog om fremtiden for området syd for gadekæret. Det foregår i Kulturhuset Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene (bemærk ændring af mødested!).

Borgermøde om seniorboliger i Fløng

Området ligger i den sydlige del af Engvadgårdsparken Der har i Fløng været efterspørgsel efter flere seniorvenlige boliger, og i den forbindelse har der været peget på et område syd for gadekæret. Boligerne ønskes opført i stil med bofællesskabet A/B Gadekæret, som ligger lige øst for området. Grunden er ejet af kommunen og er i dag udlagt til offentligt, grønt område. Hvis der skal bygges boliger kræver det derfor, at der udarbejdes en ny lokalplan, og at grunden sælges til en køber, som vil bygge boligerne. 

Parken er ét af få grønne områder i Fløng, der er en forholdsvis tæt bebygget by. Skal det grønne område bevares i sin helhed eller skal der være mulighed for at bygge de senioregnede boliger, som også efterspørges? Borgmester Michael Ziegler og formand for Plan- og Miljøudvalget Peter Faarbæk vil gerne tage dialogen med borgerne om, hvilken funktion området skal have. 

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Sidste tilmeldingsfrist var onsdag d. 16. januar 2019.


Opdateret 17. januar 2019

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk