Udbud og indkøb
  • Få siden oplæst

Leverandørregister

Du kan gøre opmærksom på dig selv som leverandør ved at tilmelde dig vores leverandørregister.

Ved at registrere dig i kommunens håndværkerregister, kan du gøre Driftbyen og Center for Ejendomme og Intern Service opmærksom på din virksomhed.

Som offentlig myndighed er der regler for, hvornår vi skal udbyde vores opgaver. Men på de opgaver, der ligger under tærskelværdierne, gør vi løbende brug af både store og små leverandører.

Du tilmelder dig registret ved at udfylde formularen neders på siden.

Vigtigt at vide:

  • Registret skal hjælpe kommunens indkøbere til at få viden om potentielle leverandører.
  • Kommunen forpligter sig ikke til kun at bruge leverandører i registret.
  • I de tilfælde, hvor vi har indgået rammeaftaler med virksomheder overholdes disse.
  • Det anbefales, at du ligeledes holder dig orienteret i vores udbudsplan, som findes her
  • For at sikre, at oplysningerne er opdaterede slettes alle data 1. januar. Op til denne dato modtager du en mail med opfordring til at registrere din virksomhed på ny.
Kontaktinformationer
Oplysninger om branche