Foreninger
  • Få siden oplæst

Vil du være en inspiration for dine medspillere?

Høje-Taastrup kommune har haft stor succes med at uddanne unge trænere til coach og mentor i foreningerne, hvilket har resulteret i en stor fastholdelse af unge spillere/trænere og ledere i klubben. I uddannelsens afsluttende periode har de deltagende klubbers medlemstal øget i gennemsnit med 10 %.

Coach uddannelse for unge spillere og trænere

Uddannelsen har henvendt sig til fodboldklubberne i kommunen, som har brugt Fritidspas mest, og har derved haft det største behov for at fastholde deres medlemmer.

Uddannelsen kan på samme vis anvendes af andre sportsgrene, eller andre type foreninger, fx kulturelle foreninger eller spejdere.

Baggrund for projektet

Fire fodboldklubber i Høje Taastrup Kommune blev i sommeren 2014 tilbudt at deltage i en coach- og mentoruddannelse. Udvælgelsen af klubberne baserede sig på, at klubberne i en længere periode have modtaget mange børn med "Fritidspasordningen", og derved havde et særligt behov for at styrke modtagelsen og fastholdelsen af disse børn/unge. Tre af de fire fodboldklubber valgte at deltage i coach- og mentoruddannelsen.

Her fik trænere, ledere og spillere mulighed for at afprøve redskaber og metoder i praksis gennem hele forløbet, som fx at coache, arrangere events og træne børn. Uddannelsen var foreløbigt et 2-årig pilotprojekt, som afprøvede og udviklede aktiviteter i foreningen, med det mål at kunne fastholde og rekruttere flere børn og unge til klubberne.

Se en film om projektet

Læs drejebog og resultat for projektet
 
Vil du vide, hvordan din forening kan igangsætte et uddannelsesforløb, skal du kontakte den projektansvarlige Maria Holmström.

E-mail: MariaHol@htk.dk 

Tlf.: 40236708

Opdateret 14. oktober 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00