Foreninger
  • Få siden oplæst

Ansøgning om årlig godkendelse som folkeoplysende forening

Høje-Taastrup Kommune yder tilskud samt lokaler til godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder kulturelle aktiviteter, idræt samt idébestemt og samfundsengagerende aktiviteter. De grundlæggende værdier i foreningen skal bygge på aktivt medlemskab og forpligtende fællesskab.

Læs reglerne for ansøgningen af årligt tilskud

Læs mere om ansøgningsproceduren

I er velkomne til at kontakte Fritids- og Kulturcentret, for yderligere informationer:

Opdateret 4. november 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00