Foreninger
  • Få siden oplæst

Projekt Multisport

Projekt Multisport er et afsluttet idrætsprojekt for børn i SFO Gadehaveskolen og havde til formål at skabe gode erfaringer og give plads til at afprøve idrætsaktiviteter og samarbejdsformer.

På sigt er det hensigten at fortsætte med faste aktivitetstilbud for børnene i SFO Gadehavskolen.

Multisport er drevet i samarbejde mellem Gadehaveskolen, Høje Taastrup Idrætsforening og Fritid og kultur, Høje Taastrup Kommune.

132 SFO børn har gennemført Multisportsaktiviteterne i perioden september 2015 til april 2016. 40 SFO børn deltog i projektets evaluering hvoraf 34 børn besvarede at de syntes multisport var sjovt og 13 % af børnene har begyndt til en foreningsaktivitet under Multisport. Tæt på halvdelen af de deltagende børn går til noget i deres fritid.

Samarbejdet mellem SFO Gadehaveskolen og Idrætsforeningerne er under projektet blevet delvis styrket, men evalueringerne viser, at der har været for lidt tid til at planlægge aktiviteterne og få afstemt forventningerne til aktiviteterne.

Rekrutteringen under Multisportsperioden har ikke haft den ønskede effekt, men det har vist sig, at børn, som ikke tidligere har gået til sport, er startet til en foreningsaktivitet.

I evalueringen af Multisportsprojektet er der lagt vægt på børnenes oplevelser og samarbejdet på tværs mellem foreningernes instruktører og pædagoger. For at både fremhæve kvalitativ viden og erfaringer for fremadrettede idrætsindsatser i Høje Taastrup Kommune opsummeres der i rapporten nogle læringspunkter og anbefalinger for at styrke fremadrettede idrætsindsatser mellem skoler og idrætsforeninger i kommunen.

Læs rapporten om Multisport

Opdateret 13. oktober 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00