Idræt og motion
  • Få siden oplæst

For dig, som repræsenterer en forening

Mangler jeres forening flere medlemmer? Breddeidrætsprojektets målsætning er at få flere fysisk aktive borgere. Dette vil også påvirke jeres medlemstal positivt.

Vi vil derfor gerne høre, hvordan vi sammen kan tilbyde idrætsaktiviteter til borgere, som normalt ikke dyrker idræt.

Har I en idé?

Hvis din forening har lyst til at samarbejde med kommunen om et idrætsprojekt, der kan få  borgere, der ikke er vant til at dyrke idræt, i bevægelse, opfordres du til at kontakte Fritids- og Kulturcentret med din idé. Du kan skrive til Fritid og Kultur på fritidkultur@htk.dk.

I har måske idéer, der kan aktivere flere ældre til fysisk aktivitet, skabe de rigtige rammer for bevægelse for etniske minoritetspiger eller øge forældres daglige aktivitetsniveau i lokalområdet. Det kan også være, I brænder for at starte et idrætshold for fysisk handicappede, eller at din forening kan starte et nyt hold i samarbejde med en af kommunens større virksomheder. Der er mange muligheder, og Fritids- og Kulturcentret arbejder allerede på en masse spændende aktiviteter.

Har du som forening lyst til at indgå i samarbejde med daginstitutioner eller skoler og vise din aktivitet frem, så kan I få en beskrivelse af jeres aktivitet ind under informationer til institutioner og skoler.

Vil I deltage i en eksisterende aktivitet?

Hvis din forening vil være del af en eksisterende aktivitet eller udbyde lignende projekter, er I meget velkomne til at kontakte Fritids- og Kulturcentret på fritidkultur@htk.dk.

Hvilken støtte kan I få?

Fritids- og Kulturcentret støtter med økonomi, markedsføring og planlægning. Vi kan også støtte med andet relevant efter aftale.

Hvem er målgrupperne?

Patienter og ældre

Personer, der på grund af sygdom eller funktionsnedsættelse, ikke kan deltage i de eksisterende foreningstilbud. Der afprøves forskellige idrætsformer tilpasset målgruppens specifikke behov.

Etniske minoritetspiger

12- 20-årige piger med etnisk minoritetsbaggrund, der kan udvikle motionstilbud til sig selv og deres netværk. Aktiviteten skal foregå i pigernes lokalområde.

Lokal motion

I samarbejde med lokale foreninger og grundejer/lejerforeninger udvikles idrætsaktiviteter i områder af kommunen med relativt langt til de etablerede idrætsfaciliteter. Målgruppen er børnefamilier og andre borgere, der kan have svært ved at finde tid til at få opsøgt de eksisterende idrætsfaciliteter.

Foreningsidrætten ind i folkeskolen

Projektet skal koble skolen og idrætsforeningerne i et samarbejde for 7.-9. klasse. Det giver idrætsforeningerne en oplagt mulighed for at præsentere de store elever for kommunens mangfoldige idrætstilbud og samtidig får lærerne nye input til deres idrætsundervisning.

Idrætsforeninger og daginstitutioner

Målsætningen er, at de største børnehavebørn bliver introduceret for specifikke idrætsgrene. Det kræver et samarbejde mellem kompetente idrætsforeninger og daginstitutioner. Et samarbejde der for idrætsforeningerne kan betyde flere medlemmer. For personalet i daginstitutioner betyder det ny viden og inspiration.

Inklusion for fysisk og psykisk handicappede

Mennesker med et handicap, der gør, at de ikke kan indgå i almene foreninger. Der hvor det er muligt, arbejder projektet henimod at inkludere målgruppen på almene hold i de eksisterende tilbud. Eksisterende foreninger hjælpes med at opkvalificere trænere til at undervise målgruppen.

Idræt på arbejdspladsen

I samarbejde med en virksomhed etableres tilbud, der gør det muligt at dyrke motion i forlængelse af arbejdsdagen. Det konkrete indhold af motionstilbuddet skal udvikles i samarbejde med virksomheden. For at sikre høj kvalitet i aktiviteterne, skal der indgås aftaler med lokale idrætsforeninger, der vil varetage instruktion og stå for at gennemføre de valgte aktiviteter.

Aktivt for alle

Projektet skal give mulighed for at afprøve nye ideer og sammenhænge indenfor motion og idræt.
Det kan være nye trends der kommer til Danmark eller nye muligheder, der skal afprøves.

Se igangværende aktiviteter

Alle aktiviteter vil blive slået op her på hjemmeside. Se "Igangværende aktiviteter".

 

Opdateret 23. februar 2015

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00