Idræt og motion
  • Få siden oplæst

Igangværende aktiviteter

Her kan du se de aktiviteter, som allerede er i gang for foreninger. Der kommer løbende flere information om aktiviteter.

Foreningsidrætten i den åbne skole

Indhold

Idrætsforeninger og skoler indgår samarbejde omkring forskellige idrætsaktiviteter for skolens elever. Interesserede idrætsforeninger leverer tre ugers forløb på skolerne med deres respektive aktivitet. Indtil videre har elever i 7., 8. og 9. klasserne på tre skoler haft fornøjelsen af forskellige aktiviteter lige fra kampsport til volleyball.

Arrangør

Kommunens idræts- og bevægelseskonsulent hjælper med koordineringen mellem interesserede skoler og idrætsforeninger.

Dato

Datoerne for afvikling af foreningsaktiviteter i skolen fastsættes mellem skolens idrætskoordinator og idrætsforeningens tovholder. Det vil altid være muligt at melde sig på banen som interesseret skole eller idrætsforening, der findes således ingen deadline.

Tid

Tidspunktet for afviklingen finder idrætsforeningen og skolen ud af i samarbejde.

Sted

Som udgangspunkt afvikles foreningsaktiviteten på skolen, men skulle der være lokale forhold der gør det oplagt at invitere skolen over i foreningens rammer, så er dette bestemt en mulighed.

Tilmelding

Interesserede skoler og idrætsforeninger kan tage kontakt til kommunens Idræts- og bevægelseskonsulent.

Pris

Samarbejdet er gratis i projektperioden. Foreningsinstruktørerne honoreres for et forløb i skolen. Satsen er på 250 kr. pr. time. Det samlede beløb udbetales til idrætsforeningen som selv klarer aflønningen af instruktørerne.

For mere information, kontakt:

Christian M. Aundal, Fritids- og Kulturcentret, mail: christianau@htk.dk  mobil: 51 14 67 09. 

Opdateret 25. juli 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00