Lokaler og arealer
  • Få siden oplæst

Idrætsanlæg med kunstgræs i Gadehavekvarteret

Idrætsanlægget i Gadehavekvarteret er ved at være klar til at blive indtaget af skoler, institutioner, foreninger og borgere i området. Det fejres med indvielse 21. december 2016.

Arbejdet med idrætsanlægget i Gadehavekvarteret skrider hurtigt frem. Kunstgræsset er lagt på, lysmasterne monteret og banerne streget op.

Det færdige område kommer til at bestå af en 11-mands kunstgræsbane med belysning, der skal bruges til fodboldtræning og kampe hele året rundt af kommunens foreninger, et aktivitetsområde med en multikunstgræsbelægning der kan bruges til forskellige motionsaktiviteter og et asfaltområde til streetaktiviteter. En stiforbindelse tværs over området er med til at åbne området op og skabe forbindelse mellem Gadehavegård med Gadevang.

Aktivitetsarealet indvies 21. december 2016 på en festlig dag, hvor alle er velkomne til at komme og være med - eller kigge på og få en æbleskive og en kop varm kakao.

Aktiviteterne starter kl. 14. Kl. 16 forestår Borgmester Michael Ziegler den officielle åbning og herefter fortsætter aktiviteterne frem til klokken 18.

Se programmet (opdateres løbende).

Se skitse af hele aktivitetsarealet

Fotos fra 30. november 2016:

Kunstgræsbane i Gadehavekvarteret Kunstgræsbane i Gadehavekvarteret

Kunstgræsbane i Gadehavekvarteret


 

 


Opdateret 1. december 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00