Foreningsservice
  • Få siden oplæst

Foreningshåndbog

Foreningshåndbogen er din indgang til information og de ydelser, som Høje-Taastrup tilbyder foreningerne.

Hvad er en frivillig folkeoplysende forening?

En folkeoplysende forening er en forening, der enten tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (fx en idrætsforening), eller tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (fx en aftenskole).

I Høje-Taastrup kommune administreres de frivillige folkeoplysende foreninger af Fritids- og Kulturcentret.

Læs mere om forudsætninger for godkendelse som folkeoplysende forening

Læs mere om foreningstilskud

Se kontaktperson for folkeoplysning

Samråd

Der findes 5 Samråd for folkeoplysende foreninger i Høje-Taastrup kommune.
  1. Idrættens Samråd, Idrætsforeninger
  2. Kulturelt Samråd, Kulturelle foreninger
  3. Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS), Spejdere
  4. Voksenundervisningens Samråd (VUS), Aftenskoler
  5. Samråd for Øvrige foreninger (SØF), Øvrige foreninger

Når du sender en ansøgning om godkendelse som ny folkeoplysende forening, bliver foreningen, som godkendes, placeret under et af de 5 Samråd. Samrådene fungerer som taleorgan for foreningerne. Det er lidt forskelligt, hvilke opgaver de forskellige Samråd har.

Læs mere om Samrådene

Hvad er en frivillig social forening?

Foreninger, hvis formål ikke er folkeoplysende, kaldes sociale foreninger. Her laver foreningen ofte aktiviteter for en bestemt målgruppe, som ikke behøver at være medlemmer af foreningen.

I Høje-Taastrup kommune administreres de frivillige sociale foreninger af Fritids- og Kulturcentret. Herfra administreres reglerne i § 18 ud fra serviceloven. 

Frivillige sociale foreninger er typisk patientforeninger, selvhjælpsgrupper, aktivitetsudvalg på ældrecentre samt faglige foreninger.

Høje-Taastrup kommune stiller ingen krav til de sociale foreningers vedtægter, men søger foreningen om støtte fra § 18 puljen, skal der sendes en ansøgning til Fritids- og Kulturcentret med en projektbeskrivelse.

Det er Socialudvalget, som bevilger støtte til projekter under § 18.

Se, hvad du kan søge støtte til

På det sociale frivillige område er det Rådet for frivillige sociale foreninger, som fungerer som bestyrelse for de sociale frivillige foreninger.

Læs mere om Rådet

Se kontaktperson for de frivillige sociale foreninger

Læs mere og find ansøgningsskemaet på www.htk.dk/18

Krav til alle foreninger, som søger tilskud eller lokaler

BØRNEATTESTER 

1. Erklæring om børneattester skal vælges til i ansøgningsskemaet

På alle ansøgningsskemaer er der et felt, hvor man bedes om at acceptere en erklæring om børneattester. Accept af erklæringen er en forudsætning for, om ansøgningen kommer i betragtning.

Erklæringen skal vælges til i ansøgningsskemaet, uanset om foreningen har eller ikke har kontakt med børn og unge under 15 år. Erklæringen forpligter foreningen / den projektansvarlige til at indhente børneattester på alle voksne, hvis de får kontakt til børn eller unge under 15 år.

2. Børneattest skal indhentes, når man får kontakt med børn og unge under 15 år.

Alle foreninger og projekter skal ifølge loven indhente børneattester på alle personer, som har kontakt med børn og unge under 15 år.

Krav til børneattest gælder for folkeoplysende foreninger, frivillige sociale foreninger, eller integrationsprojekter, uanset om de udføres af foreninger eller private.

Børneattesterne indhentes digitalt.

Læs mere om børneattester


CVR. NR & NEMKONTO

Hvis din forening modtager tilskud fra offentlige myndigheder, skal din forening have et CVR-nr. og en NemKonto. Når din forening er registreret med et CVR-nr., får den via banken en NemKonto, som offentlige myndigheder kan overføre tilskud til.

Det er gratis for foreninger at få et CVR-nr.

For at registrere foreningen, skal du bruge medarbejder NemID. Har du ikke det, kan du bestille det her.

Sådan registrerer du foreningen og får et cvr. nr.

Sådan starter du en folkeoplysende forening

Hvis jeres forening ønsker at søge økonomisk tilskud eller lokaler fra kommunen i.h.t. folkeoplysningsloven, skal foreningen godkendes. For at blive godkendt som folkeoplysende forening skal foreningen opfylde forskellige krav.

Godkendelse som folkeoplysende forening sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. For at blive godkendt skal foreningen leve op til lovens formålsparagraf, der er forskellig for:

Før I opretter en forening, er det en god idé at have sat sig ind i de formelle krav, der stilles- herunder krav til kontingent, vedtægter, og regnskab. 

Hvor meget skal der betales i kontingent?

For at være tilskudsberettiget skal kontingentsatsen minimum være 100 kr. pr. år. Dvs. at hvert medlem minimum betaler 100 kr. i kontingent pr. år, for at tælle som medlem.

Ansøgninger om godkendelse som forening bliver behandlet af Folkeoplysningsudvalget. Udvalget afholder ca. 10 møder om året.

Se kontaktperson for folkeoplysning

Foreningstilskud / støtte

Godkendte folkeoplysende foreninger kan bl.a. søge tilskud til aktiviteter, kurser og lokaletilskud samt søge tilskud fra Udviklingspuljen.

Bemærk at det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (undtaget aftenskoler) primært yder støtte til børn og unge (0-24 år).

Der ydes også tilskud efter ansøgning til bl.a. frivillige sociale foreninger (§ 18) & integrationsprojekter.

Hvilke type forening eller aktivitet søger du tilskud til?

Folkeoplysende foreninger

Puljer & enkeltstående aktiviteter

Hvordan låner jeg et lokale?

Godkendte folkeoplysende foreninger sender en ansøgning i Conventus.

Se vejledning i oprettelse i Conventus

Se vejledning i at sende en ansøgning om et lokale i Conventus

Andre foreninger, eller aktører, som får økonomisk støtte for et projekt, kontakter Fritid og Kultur som booker lokalet. Telefon: 43 59 13 11, e-mail: fritidkultur@htk.dk. 

Lokaler kan udlånes til enkeltstående arrangementer som generalforsamlinger eller borgermøder. 

Høje-Taastrup Kommune udlåner ikke lokaler/faciliteter til enkeltpersoner eller private fester/formål.

Lokaler i kommunen

Skoler

Fritids- og Kulturcentret råder over lokaler på 10 skoler i kommunen. De fleste skoler har en gymnastiksal og en idrætshal, på nogle findes der også tumlesale.

Se oversigt over skoler

Læs mere om hvordan tiderne på skolerne er fordelt

Kulturhusene

Lokaler på Kulturhusene (Taastrup Kulturcenter, Medborgerhuset og Hedehuset) kan bookes af alle foreninger ved at kontakte Kulturhusene på telefon 43 35 28 43 i tidsrummet mandag til fredag kl. 10-13 eller på e-mail: kulturhusene@htk.dk.

Læs mere om Kulturhusene på Kulturhusenes hjemmeside

Udendørsarealer i kommunen

Foreninger, der ønsker at låne udendørsarealer (fx fodboldbaner) skal kontakte idrætsanlægget.

Se kontaktoplysninger til udendørs idrætsanlæg

Spejderområdet i Hedeland

Ved Hedeland kan spejderområdet i sommerhalvåret udlånes til kommunens spejdere, børneinstitutioner, godkendte foreninger mm. Booking sker ved henvendelse til: FritidKultur@htk.dk.

Læs mere om spejderområdet

Læs mere om udlån og booking af faciliteter i kommunen

Opdateret 4. september 2019

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00