Nyheder & presse
  • Få siden oplæst

Gravearbejde ved Halland Boulevard

25. juli 2019

I forbindelse med udviklingen af den nye bydel Høje Taastrup C vil der i perioden 5. august- 4. oktober være etapevist gravearbejde ved Halland Boulevard.

Kortbilag, der viser de fire etaper for gravearbejde ved Halland Boulevard i Høje Taastrup i perioden 5. august-4. oktober.

På ovenstående kort vises de fire etaper for gravearbejde ved Halland Boulevard i Høje Taastrup i perioden 5. august-4. oktober.

Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C P/S oplyser følgende:

I forbindelse med udviklingen af den nye bydel Høje Taastrup C begynder der mandag den 5. august forberedelser til et arbejde med at omlægge en regnvandsledning på en del af Halland Boulevard. Gravearbejdet vil blive udført i fire etaper i perioden frem til ca. 4. oktober.

Under arbejdets udførelse vil trafikken fortsat blive afviklet, men der vil være tider og punkter, hvor man fx må holde for modkørende trafik eller arbejdende maskiner.

På ovenstående kort er illustreret, hvor gravearbejdet finder sted i de fire etaper, og med forbehold for justeringer vil perioderne være følgende:

  • Engelholm Allé 12.–23. august
  • Halland Boulevard, syd 26. august–6. september
  • Halland Boulevard, nord 9.-20. september
  • Strækning ved rundkørsel 23. september-4. oktober