Budget og regnskab
  • Få siden oplæst

Budget

Budgettet udtrykker kommunens samlede afvejning af udgiftsønsker over for skatteudskrivning og øvrige indtægtsmuligheder.

Budgettet er derfor et fremadrettet planlægningsværktøj, som opstiller mål og rammer for den kommunale service for de kommende år. 

I budgettets generelle bemærkninger kan du få et overblik over det samlede budget samt de forudsætning, der lå til grund for det. Endvidere er det muligt at læse budgetdokumenterne på de enkelte politikområder. 

Alle kommuner skal hvert år udarbejde et budget. Budgetforslaget behandles som regel første gang af Byrådet i september måned, inden det vedtages i oktober måned. Budgettet skal være vedtaget senest 15. oktober.