Budget og regnskab
  • Få siden oplæst

Budgetavisen

Budgetavisen beskriver det kommende års opgaver og projekter, som er vedtaget af Byrådet i budgetforhandlingerne.

Budgetavisen omdeles til alle husstande i kommunen som indstik i Lokalavisen. 

Budgetavis 2018 - Høje-Taastrup KommuneBudget 2018 investerer i vores børn,
i det gode liv og i fremtiden

Høje-Taastrup Kommune er fortsat i rivende udvikling, og det afspejles i budgettet for 2018. 

Budgettet sikrer et højt niveau for kommunens service, men sætter også fokus og ekstra ressourcer ind på områder, som vi ønsker at udvikle yderligere.

Første og fremmest indeholder budgettet en ”børnepakke” på 10 mio. kr. årligt: De penge skal bruges til at sikre, at alle børn er klar til skole, når de starter i skole. For det er helt afgørende for børnenes videre udvikling.

Vi er også ambitiøse med skoleudviklingen i Høje-Taastrup Kommune, og vi har fokus på fremtidens læringsprincipper, som handler om at ruste vores børn og unge til det 21. århundredes samfund og arbejdsmarked.

Ældreområdet får også et løft. Først og fremmest sætter vi over de kommende år midler af til at implementere Høje-Taastrup Kommunes demenshandlingsplan.

Tryghed er vigtig for os alle sammen. Derfor har vi afsat 1 mio. kr. til tryghedsområdet: Det kan være indsatser gennem fx SSP eller Gadeplan, lys på stier og tunneller eller andre tiltag. 

Det aktive liv er også et vigtigt fokusområde. Høje-Taastrup Kommune er 70 % grøn – byområderne optager kun 30 % af kommunens samlede areal. Vi sætter penge af til at etablere endnu et skovområde. Desuden renoverer og moderniserer vi kulturhusene Hedehuset og Medborgerhuset. 

Kommunens vækst- og erhvervsstrategi har skabt solide resultater. Det er fantastisk, at der er skabt 9.000 nye arbejdspladser siden 2010.

Læs mere om Budget 2018 i budgetavisen

Opdateret 25. januar 2018

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00