Budget og regnskab
  • Få siden oplæst

Revision

Her kan du læse om kommunens revision.

Revisionsregulativet: Kommunen skal have en sagkyndig (ekstern) revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Revisionsregulativet beskriver overordnet revisionens opgaver og ansvar, henholdsvis kommunens opgaver og ansvar samt rammer og vilkår for samarbejdet mellem parterne.