Byråd og udvalg
  • Få siden oplæst

Byrådsmedlemmers særskilte vederlag

Her kan du se byrådsmedlemmernes særskilte vederlag for det seneste år.

I henhold til Styrelsesloven skal der inden udgangen af 1. kvartal offentliggøres oplysninger om særskilte vederlag for det seneste år. 

Nedenstående vederlag gælder for 2015. 

Michael Ziegler (C)

Medlem af KL’s bestyrelse og formand for Løn- og personaleudvalget - 274.494 kr
Medlem af Kommunernes Lønningsnævn - 40.161 kr
Medlem af Regionernes lønnings- og takstnævn - 31.423 kr
Bestyrelsesmedlem I/S Vestforbrænding - 21.903 kr
Medlem af byudviklingsforum og repræsentantskab, Realdania og formand for byudviklingsforum - 70.000 kr
Bestyrelsesmedlem i DAB - 53.712 kr
Formand for styregruppe i Statens Byggeforskningsinstitut - 26.915 kr

Laurids Christensen (C)

Medlem af bestyrelsen for VEKS Vestegnens kraftvarmeselskab I/S - 83.210 kr
Medlem af bestyrelsen i Høje-Taastrup Fjernvarme A.m.b.a - 26.979 kr
Medlem af bestyrelsen i BIOFOS A/S - 11.000 kr

Omer Ayub (C)

Medlem af bestyrelsen for HTK Forsyning A/S, HTK Kloak A/S og HTK Vand A/S - 99.097 kr

Thomas Bak (A)

Medlem af bestyrelsen for HTK Forsyning A/S, HTK Kloak A/S og HTK Vand A/S - 17.378 kr

Svend-Erik Hermansen (A)

Medlem af bestyrelsen i Høje-Taastrup Fjernvarme - 26.979 kr

Conny Krogh (F)

Medlem af bestyrelsen for HTK Forsyning A/S, HTK Kloak A/S og HTK Vand A/S - 17.378 kr

Flemming Andersen (V)

Medlem af bestyrelsen for HTK Forsyning A/S, HTK Kloak A/S og HTK Vand A/S - 17.378 kr

Opdateret 29. november 2016

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00