Byråd, udvalg og råd
  • Få siden oplæst

Ældre- og Sundhedsudvalget

Valgperiode:
01. januar 2018 - 31. december 2021
Antal medlemmer, der udpeges af Byrådet:
7
Antal stedfortrædere, der udpeges af Byrådet:
Sammensætning:
Medlemmer
Byrådsmedlem Helle Koch (C) (formand)
Byrådsmedlem Betina Liv Moe (C) (næstformand)
Byrådsmedlem Jeanette Ingemann (C) (medlem)
Byrådsmedlem Anne Mette Bak (A) (medlem)
Byrådsmedlem Marjan Ganjjou (C) (medlem)
Byrådsmedlem Peter Faarbæk (A) (medlem)
Byrådsmedlem Birgitte Skovbæk Johansen (C) (medlem)
Særlige bemærkninger:

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på ældreområdet, genoptræningsområdet samt hjælpemiddelområdet.

Udvalget varetager også forvaltning af kommunens opgaver med hensyn til forebyggelse og øvrige sundhedsopgaver over for voksne, herunder ældre.

Udvalget varetager

  • samarbejdet med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
  • opgaver vedrørende hjælpemidler og boligindretning

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om politikker og planer inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.

Hjemmel:
Opdateret 31. oktober 2018