Byråd og udvalg
  • Få siden oplæst

Hedebo Almene Boligselskab, bestyrelsen for

Valgperiode:
01. januar 2018 - 31. december 2021
Antal medlemmer, der udpeges af Byrådet:
3
Antal stedfortrædere, der udpeges af Byrådet:
3
Sammensætning:

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 4 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens lejere, disses ægtefæller eller hermed sidestillende personer. Herudover udpeges 3 medlemmer af Byrådet. Samtidig med valg og udpegning af medlemmer vælges/udpeges stedfortrædere for disse.

BYC

Medlemmer
Byrådsmedlem Kurt Scheelsbeck (C) (medlem)
Byrådsmedlem Turan Akbulut (C) (medlem)
Byrådsmedlem Hugo Hammel (A) (medlem)
Byrådsmedlem Jeanette Ingemann (C) (stedfortræder)
Byrådsmedlem Marjan Ganjjou (C) (stedfortræder)
Byrådsmedlem Peter Faarbæk (A) (stedfortræder)
Særlige bemærkninger:

Skal være byrådsmedlemmer.

Her gælder ligestillingsloven ikke.

BYC

Hjemmel:

Boligselskabets vedtægter.

Opdateret 16. januar 2018