Byråd og udvalg
  • Få siden oplæst

Plan-og Miljøudvalget

Valgperiode:
01. januar 2018 - 31. december 2021
Antal medlemmer, der udpeges af Byrådet:
7
Antal stedfortrædere, der udpeges af Byrådet:
Sammensætning:
Medlemmer
Byrådsmedlem Peter Faarbæk (A) (formand)
Byrådsmedlem Birgitte Skovbæk Johansen (C) (næstformand)
Byrådsmedlem Turan Akbulut (C) (medlem)
Byrådsmedlem Steffen Mølgaard Hansen (C) (medlem)
Byrådsmedlem Omer Ayub (L) (medlem)
Byrådsmedlem Hugo Hammel (A) (medlem)
Byrådsmedlem Kurt Scheelsbeck (C) (medlem)
Særlige bemærkninger:

Udvalget varetager forvaltning af kommunens opgaver inden for det tekniske myndighedsområde.

Udvalget varetager:

  • byggetilladelser og tilsyn med overholdelse af disse
  • landzonetilladelser og tilsyn med overholdelse af disse
  • myndighedsopgaver i forbindelse med naturbeskyttelse
  • myndighedsopgaver på miljøområdet, dog ikke støjhandlingsplaner
  • myndighedsopgaver på råstofområdet

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomiudvalget/Byrådet om:

  • lokalplaner
  • kommuneplaner
  • kommunale fællesskaber på miljø- og planområderne
  • klimahandlingsplaner

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om politikker og planer inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget.

Hjemmel:
Opdateret 29. december 2017