Byråd, udvalg og råd
  • Få siden oplæst

Agenda 21 Rådet

Agenda 21 Rådet er et forum for dialog og samarbejde mellem borgere, interessegrupper og kommunen.

Den 1. februar 2018 holdt kommunens agenda 21-råd konstituerende møde som start på en ny fireårig sæson. Agendarådet har til formål at drøfte og afklare kommunale spørgsmål omkring natur og miljø. 

Formanden Knud Anker Iversen blev genvalgt, og næstformand, Tonny Madsen fra Friluftsrådet blev også genvaldt.

Agendarådet arbejder blandt andet med natur og miljøforhold, friluftsliv, skovrejsning og klimaplan.

Dagsordner og referater af Agendarådet

Forretningsorden for Agendarådet 

Her kan du læse Forretningsorden for Agendarådet i Høje-Taastrup Kommune
Opdateret 25. marts 2019

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk