Byråd, udvalg og råd
  • Få siden oplæst

Agenda 21 Rådet er klar til en ny sæson

Agenda 21 Rådet er et forum for dialog og samarbejde mellem borgere, interessegrupper og kommunen.

Den 1. februar 2018 holdt kommunens agenda 21-råd konstituerende møde som start på en ny fireårig sæson. Agendarådet har til formål at drøfte og afklare kommunale spørgsmål omkring natur og miljø. 

Formanden Knud Anker Iversen blev genvalgt, og næstformand, Tonny Madsen fra Friluftsrådet blev også genvaldt.

Agendarådet arbejder blandt andet med natur og miljøforhold, friluftsliv, skovrejsning og klimaplan.

Opdateret 21. marts 2018

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk