Byråd, udvalg og råd
  • Få siden oplæst

Handicaprådet

Høje-Taastrup Kommune har som alle kommuner et Handicapråd. Rådet består af 10 medlemmer heraf 5 medlemmer udpeget af Byrådet, samt 5 repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer (DH).

Handicaprådets medlemmer og stedfortrædere vælges for en 4-årig periode, der følger den kommunale valgperiode.

Handicaprådet skal medvirke til at skabe de bedste vilkår for mennesker med handicap i Høje-Taastrup Kommune.

  • Handicaprådet skal høres om initiativer, som har betydning for personer med handicap.
  • Handicaprådet kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap.
  • Handicaprådet skal fungere som rådgivende organ for Høje-Taastrup Kommunes Byråd og administration, og skal høres om initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.
  • Handicaprådet samarbejder med Seniorrådet.
  • Handicaprådet arbejder efter vedtægter som er godkendt af Høje-Taastrup Kommunes Byråd.
  • Handicaprådet tager sig ikke af personsager

Handicaprådets opgave er at indgå aktivt i samarbejde med kommunen ved at informere og skabe større forståelse i befolkningen, hos politikere og myndigheder for:

  • Mennesker med handicap i alle aldre.
  • Forhold for mennesker med fysisk og/eller psykisk handicap.
  • Trafiksikkerhed og tilgængelighed for alle kommunens borgere.

Kontakt Handicaprådet
Alle borgere i Høje-Taastrup Kommune og deres pårørende kan henvende sig til Handicaprådet med spørgsmål og forslag.

Handicaprådet kan kontaktes pr. mail: handicapraadet@htk.dk eller i brev til Høje-Taastrup Kommune, Social- og Handicapcentret, Handicaprådet, Bygaden 2, 2630 Taastrup.

Du kan også ringe til sekretæren for Handicaprådet: Tina Præst Nielsen på tlf. 43 59 17 11.

Opdateret 4. juni 2014

Ansvar for denne side

Social- og Handicapcenter

T: 43 59 10 00