Byråd, udvalg og råd
  • Få siden oplæst

Integrationsrådet

Høje-Taastrup Kommune har et Integrationsråd, der rådgiver Byrådet i emner, der omhandler flygtninge, indvandrere og integration - herunder særligt udvikling og implementering af Integrations- og Medborgskabspolitikken.

Arbejdsopgaver

  • At yde kvalificeret sparring, hvilket betyder at rådet udarbejder anbefalinger til løsning af Høje-Taastrup Kommunes udfordringer med integration.
  • At bidrage til udvikling og implementering af Integrations- og Medborgerskabspolitikken og være aktiv høringspart i sager vedrørende området – herunder Høje-Taastrup Kommunes Integrationspulje. 
  • At understøtte kommunens evidensbaserede arbejde ved at fokusere på frembringelsen af anbefalinger, baseret på forskningsbaseret viden og veldokumenteret praktisk erfaring.

Kommissorium

Se Integrationsrådets kommissorium

Medlemmer

Videnspersoner:

Susan Blaabjerg, Sprogkonsulent og netværksmedarbejder, Institutions- og Skolecenter, email: susanbl@htk.dk, tlf. 43591938

Anita Wichmann, Integrationskonsulent ved Høje-Taastrup Kommunes Jobcenter, email: anitawi@htk.dk, tlf. 29246555

Jacob Bak Thomsen, Uddannelseschef ved Høje-Taastrup Kommunens Gymnasium, email: jbt@htg.dk

Ghazal Jafari, Hotelchef Quality Hotel Høje-Taastrup, email: ghazal.jafari@choice.dk

Repræsentanter fra civilsamfundet

Salma Yasmin Butt, frivillig-formidler i helhedsplanen Gadehavegård og Bydelsmødrene, email: yasminobutt@gmail.com, tlf. 60472666

Ilknur Kekec, Idrættens Samråd, Næstformand i Integrationsrådet, email: ilknurke@htk.dk, tlf. 29470292

Valgte

Ibrahim El-Khatib, Formand Gadehavegård , email: ibrahimdk@outlook.com, tlf. 40280696

Rukhsana Bibi, Foreningen Pangæe, email: Aurens1947@gmail.com, tlf. 60327501

Maleeha Asif, Formand for Integrationsrådet, email: maleeha@live.dk, tlf. 53251794

Byrådsrepræsentanter

Emil Viskum, Enhedslisten (Ø). Politiske udvalg: Økonomiudvalget, Socialudvalget og Institutions- og Skoleudvalget, email: emilvi@htk.dk

Esat Senturk, Radikale Venstre (B). Politiske udvalg: Økonomiudvalget, Socialudvalget, formand Institutions- og Skoleudvalget, email: esatse@htk.dk

Esat Senturk, Radikale Venstre (B). Politiske udvalg: Økonomiudvalget, Socialudvalget, formand Institutions- og Skoleudvalget, email: esatse@htk.dk 

Turan Akbulut, Det konservative Folkeparti (C). Politiske udvalg: Plan- og Miljøudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, email: turanak@htk.dk

Referater

Opdateret 13. februar 2019

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00