Byråd og udvalg
  • Få siden oplæst

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) et selvstændigt, lovpligtigt nedsat råd, der rådgiver om den samlede beskæftigelsesindsats i kommunen.

LBR skal samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet.

LBR er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, A-kasser, handicaporganisationer, læger, Integrationsrådet, Erhvervsrådet og Byrådet i Høje-Taastrup Kommune.

Læs mere om det lokale Beskæftigelsesråd på rådets egen hjemmeside: www.lbr.htk.dk

Opdateret 29. juli 2014

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk