Byråd, udvalg og råd
  • Få siden oplæst

Seniorrådet

Seniorrådet rådgiver Byrådet og medvirker til at udforme kommunens ældrepolitik.

Seniorrådet rådgiver også Byrådet om fordelingen af de økonomiske ressourcer på ældreområdet, specielt inden for omsorgssektoren. 

Seniorrådet tager selv sager op til behandling og forlæggelse for Byrådet, når de har betydning for den ældre del af befolkningen.

Seniorrådet skal forud for den politiske behandling udtale sig i alle forslag, som vedrører ældrebefolkningen -ikke bare på det sociale område, men også i kulturelle, tekniske og miljømæssige sager.

Seniorrådets har sin egen hjemmeside, hvor du kan finde oplysninger om Seniorrådets arbejde, læse Seniorrådets referater, deltage i debatten og meget andet.
Åbn Seniorrådet hjemmeside

Opdateret 3. januar 2019

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00