Byråd og udvalg
  • Få siden oplæst

Særligt Børn og Unge udvalg

Valgperiode:
01. januar 2018 - 31. december 2021
Antal medlemmer, der udpeges af Byrådet:
2
Antal stedfortrædere, der udpeges af Byrådet:
2
Sammensætning:

Udvalget består af 5 medlemmer:

1 dommer

2 pædagogisk-psykologiske konsulenter

2 byrådsmedlemmer

Medlemmer
Byrådsmedlem Marjan Ganjjou (C) (formand)
Byrådsmedlem Ole Hyldahl (Ø) (næstformand)
Byrådsmedlem Henrik Torning (C) (stedfortræder)
Byrådsmedlem Sabah Abid (A) (stedfortræder)
Særlige bemærkninger:

2 medlemmer skal være byrådsmedlemmer.

For hvert medlem udpeges en personlig stedfortræder.  Udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de af Byrådet valgte medlemmer.

Her gælder ligestillingsloven ikke.

BURC

Hjemmel:

Lovbekendtgørelse nr. 807 af 26.09.2002 § 9

Opdateret 29. december 2017