Byråd og udvalg
  • Få siden oplæst

Socialudvalget

Valgperiode:
01. januar 2018 - 31. december 2021
Antal medlemmer, der udpeges af Byrådet:
7
Antal stedfortrædere, der udpeges af Byrådet:
Sammensætning:
Medlemmer
Byrådsmedlem Esat Sentürk (B) (formand)
Byrådsmedlem Jeanette Ingemann (C) (næstformand)
Byrådsmedlem Sabah Abid (A) (medlem)
Byrådsmedlem Ole Hyldahl (Ø) (medlem)
Byrådsmedlem Steffen Mølgaard Hansen (C) (medlem)
Byrådsmedlem Marjan Ganjjou (C) (medlem)
Byrådsmedlem Merete Scheelsbeck (C) (medlem)
Særlige bemærkninger:

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner for voksne, herunder også opgaver indenfor lov om aktiv socialpolitik kap. 10 og 10 A og integrationslovens §§ 35 – 39. Udvalget har dog ikke den umiddelbare forvaltning af sager om førtidspension.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det sociale område overfor voksne over 18 år, herunder handicap- og psykiatriområdet, jf. servicelovens bestemmelser, herunder den umiddelbare forvaltning af bestemmelserne i kap. 2. i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

Udvalget varetager

  • samarbejdet med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
  • opgaver i henhold til lov om individuel boligstøtte
  • samarbejdet med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
  • den umiddelbare forvaltning af kommunens boligsociale opgaver, udvikling af boligsociale strategier og byudvalgs¬indsatsen inkl. projekter
  • styringsdialogmøder med de almene boligselskaber
  • godkendelse af skemasager ved oprettelse af almene boliger samt tilsynet med almene boliger, herunder familieboliger, ungdomsboliger samt ældreboliger

Udvalgets opgaver retter sig mod alle typer af boliger, både leje-, andels- og ejerboliger.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om politikker og planer inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget.

Hjemmel:
Opdateret 29. december 2017