Byråd, udvalg og råd
  • Få siden oplæst

Tilsyn med plejen i kommunens plejeboliger

Valgperiode:
01. januar 2018 - 31. december 2021
Antal medlemmer, der udpeges af Byrådet:
Antal stedfortrædere, der udpeges af Byrådet:
Sammensætning:

2 tilsynsførende til hvert af kommunens 5 plejecentre.

Medlemmer
Byrådsmedlem Hugo Hammel (A) (medlem)
Byrådsmedlem Jeanette Ingemann (C) (medlem)
Byrådsmedlem Betina Liv Moe (C) (medlem)
Byrådsmedlem Birgitte Skovbæk Johansen (C) (medlem)
Byrådsmedlem Helle Koch (C) (medlem)
Byrådsmedlem Esat Sentürk (B) (medlem)
Byrådsmedlem Peter Faarbæk (A) (medlem)
Byrådsmedlem Toke Elling (C) (medlem)
Byrådsmedlem Marjan Ganjjou (C) (medlem)
Byrådsmedlem Anne Mette Bak (A) (medlem)
Særlige bemærkninger:

Skal være byrådsmedlemmer.

Borgmesteren er bemyndiget til at godkende de medlemmer, der udpeges efter indstilling af de politiske partier, til det enkelte plejecenter.

Her gælder ligestillingsloven ikke.

 

Baldersbo: Betina L. Moe og Jeanette Ingemann

 

Henriksdal: Birgitte S. Johansen og Helle Koch (Jesper Kirkegaard)

 

Sengeløse: Hugo Hammel og Esat Sentürk

 

Torstorp: Peter Faarbæk og Toke Elling

 

Birkehøj Plejecenter: Marjan Ganjjou og Anne Mette Bak

SUOC

Hjemmel:

Udpegning af tilsynsførende finder sted efter reglerne i Styrelseslovens § 25 om forholdstalsvalg.

Opdateret 10. april 2018