Byråd og udvalg
  • Få siden oplæst

Vestforbrænding I/S, delegerede

Valgperiode:
01. januar 2018 - 31. december 2021
Antal medlemmer, der udpeges af Byrådet:
3
Antal stedfortrædere, der udpeges af Byrådet:
0
Sammensætning:

Hver interessent udpeger 1 delegeret for hver påbegyndt 20.000 indbyggere. De delegerede udpeges af og blandt medlemmer af interessentkommunernes kommunalbestyrelser.

Medlemmer
Byrådsmedlem Merete Scheelsbeck (C) (medlem)
Byrådsmedlem Henrik Torning (C) (medlem)
Byrådsmedlem Hugo Hammel (A) (medlem)
Særlige bemærkninger:

Skal være byrådsmedlemmer.

De delegerede udpeges for hele valgperioden.

Her gælder ligestillingsloven ikke.

TMC

Hjemmel:

Vedtægter for Vestforbrænding I/S

Opdateret 29. december 2017